[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Проект CALIMERA


 
Дублінське ядро метаданих

CALIMERA - проект Европейського Союзу
Фон Calimera

ПРОЕКТ КАЛІМЕРА (CALIMERA)
Використання в культурі: Місцеві заклади, як посередники в організації доступу до електронних ресурсів.

Мета проекту.

Стратегічна мета проекту — організація доступу громадян до сучасних інформаційних послуг в будь-якій країні Європи шляхом координації дій закладів культури (бібліотек, музеїв, архівів), створення розвинутих мереж та систем з допомогою яких буде забезпечено використання баз даних знань і освіти. Ключовим елементом проекту є дослідження кращого інноваційного досвіду, створення стабільної пан-європейської інфраструктури, яка акумулює та розповсюджує через мережу Інтернет оцифровану інформацію про культурну спадщину від локального до загальноєвропейського рівня.


Посібник Calimera

РЕКОМЕНДАЦЇЇ З ПОЗИТИВНОЇ ПРАКТИКИ
Їх ціль - надати керівникам різного роду установ і фахівцям, що працюють в організаціях культурної спадщини на місцевому рівні (зокрема, у публічних бібліотеках, музеях і архівах) короткий та актуальний звіт про сучасні можливості у сфері використання нових технологій. Дані рекомендації ставлять перед собою завдання доступно викласти можливі способи застосування даних технологій для розвитку цифрових послуг, спрямованих на задоволення потреб кінцевого користувача в соціальній, економічній і культурній сферах, а також стимулювати більш широкий прояв ініціативи і творчості з боку професійних співтовариств фахівців. Вони також спрямовані на забезпечення більш чіткого розуміння того шляху, завдяки якому установи культури на місцях зможуть відігравати ключову роль у реалізації основних цілей політики Європи.
Для забезпечення простоти ознайомлення і використання матеріалів, як правило, зайнятими керівниками, до повноформатних Рекомендацій додається їх коротка версія (Резюме).

Публікації.

КАЛІМЕРА — новий проект Європейської Комісії. / Олена Гаращенко, директор Кіровоградської ОУНБ ім.Д.І.Чижевського, координатор проекту CALIMERA в Україні.

Посібник Calimera. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОЗИТИВНОЇ ПРАКТИКИ. (Резюме) / Файл у форматі PDF (286 Kb)

Посібник Calimera. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОЗИТИВНОЇ ПРАКТИКИ / Файл у форматі PDF (3,24 Mb)


Фон


Фон

[ HOME ]

Проект CALIMERA
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 1998-2004 Webmaster: webmaster@library.kr.ua