[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за листопад 2014 року

 


Подаровані видання за листопад 2014 року

Від громадської організації “Не будь байдужим!”Самотній пілігрим: Сучасна кримськотатарська проза. - К.: Видавець В. Даниленко, 2003. - 420 с.

До збірника увійшли прозові твори сучасних кримськотатарських письменників, серед яких роман Шаміля Алядіна “Запрошення на бенкет диявола”, повісті Таїра Халілова “До останнього подиху”, Шевкета Рамазанова “Горіховий гай”, Лейлі Алядінової “Тюркан — донька великого кагана”, оповідання Юсуфа Болата, Рустема Муедина, Ервіна Умерова, Еміля Аміта, Гульнари Усеїнової, які увібрали в себе кращі традиції східних та європейських літератур. Книга кримськотатарської прози стане ще одним ланцюжком, який єднатиме материкову Україну та Крим.
Від відділення Національного олімпійського комітету в Кіровоградській областіБулатова М.М., Бубка С.Н. Олимпийские игры: в 2-х т. - К.: Олимп. лит-ра, 2012. 4

В книгах изложены события, ход и итоги соревнований Игр Олимпиад (1896 — 1972 и 1976 — 2012 гг.) ) и зимних Олимпийских игр (1924 — 1972 гг.). представлена информация о выдающихся личностях международного олимпийского движения, политических и экономических проблемах, сопутствующих Играм. Принципиальной особенностью работы явилось освещение деятельности огромного количества истинных энтузиастов олимпийского спорта, ценителей его истории, идеалов и достижений — видных представителей культуры, образования и воспитания, архитектуры, литературы, различных видов музыкального и изобразительного искусства, которые своим трудом обогащали Олимпийские игры, превратив их из преимущественного спортивного события в яркое и многогранное явление общекультурного характера мирового масштаба. Книги богато иллюстрированны. Для широкого круга читателей, преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта.
Олимпийский спорт: в 2 т. - К.: Олимп. лит-ра, 2009. - Т. 2. - 696 с., ил.

В предлагаемом вниманию читателей втором томе монографии «Олимпийский спорт» рассмотрены принципы и структура международной олимпийской системы, важнейшие положения Олимпийской хартии, цели, задачи и основы деятельности Международного олимпийского комитета, национальных олимпийских комитетов, международных спортивных федераций, континентальных и региональных спортивных организаций. Дана характеристика видов спорта, входящих в программы Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр. Рассмотрены критерии формирования программы Игр, порядок их организации и проведения, олимпийская символика и атрибутика, олимпийские церемонии и ритуалы. Проанализированы системы олимпийской подготовки национальных команд в ряде стран, занимающих ведущие позиции в мировом спорте высших достижений, экономические основы олимпийского спорта и его актуальные проблемы, в частности применение допинга, политизация, коммерциализация и др. Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.
Бубка С.Н., Булатова М.М. Олімпійське сузір’я України: Тренери. - К.: Олімп. літ-ра, 2011. - 251 с., іл.

Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських спортсменів і тренерів в олімпійському спорті, починаючи з 1952 р. У книзі подано відомості про історію олімпійських видів спорту, створення відповідних федерацій в Україні та їх керівників, і насамперед, довідкову інформацію про українських тренерів, які вивели своїх учнів на олімпійський п’єдестал. Для фахівців галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту.
Бубка С.Н., Булатова М.М. Олімпійське сузір’я України: Атлети. - К.: Олімп. літ-ра, 2011. - 165 с., іл.

Серед величезного загалу людей, причетних до розвитку олімпійського спорту, безумовно, головні особи — атлети — юнаки і дівчата, які своїм талантом і наполегливою працею, майстерністю та видатними досягненнями робили й роблять Олімпійські ігри яскравим і незабутнім святковим видовищем світового масштабу. Видання пропонує екскурс в історію досягнень українських атлетів в олімпійському русі, починаючи з 1952 року. У книзі подано довідкову інформацію про Олімпійські ігри, чемпіонів, срібних та бронзових призерів Ігор Олімпіад та зимових Олімпійських ігор, спогади олімпійців та їхніх тренерів. Для фахівців у галузі фізичного виховання і спорту, освіти, а також широкого загалу читачів, які цікавляться історією олімпійського спорту.
Культурное наследие Древней Греции и Олимпийские игры. - К.: Олимп. лит-ра, 2012. - 408 с., ил.

В книге изложена история зарождения и развития Олимпийских игр в контексте становления древнегреческой цивилизации в разные исторические периоды. Она содержит материал об истоках атлетики в Древней Греции, о видах соревнований, организации древнегреческих Олимпийских игр и главных местах их проведения. Отличительной особенностью книги является органичное сочетание текста и произведений архитектуры, различных видов изобразительного искусства, что не только существенно дополняет изложенное, но и представляет собой самостоятельную череду событий исторической жизни, относящейся к культуре Древней Греции и Олимпийским играм древности, их возрождению и развитию в современном мире. Для преподавателей и студентов вузов физического воспитания и спорта, научных работников и других специалистов в сфере спорта, а также широких читательских кругов.
Бубка С.Н. Олимпийский спорт в обществе: история развития и современное состояние. - К.: Олимп. лит-ра, 2012. - 260 с.

В монографии представлены обобщенные результаты исследований, в ходе которых их объекты — Олимпийские игры, международное олимпийское движение и олимпийский спорт — рассматриваются как совокупность широких и многогранных социально-общественных явлений, отличающихся высокой значимостью и выходящих далеко за пределы традиционных областей знаний и практической деятельности. Для работников сферы физической культуры и спорта, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется развитием олимпийского спорта.  
Олімпійська академія України (1991 — 2011). - К., 2011. - 111 с., іл.

Свій 20-річний ювілей Олімпійська академія України зустрічає як добре відомий і визнаний не тільки в Україні, а й у світі, науково-просвітницький центр. Пріоритетним завданням діяльності Академії є гармонійне поєднання поширення олімпійських ідеалів через систему олімпійської освіти, серед різних верств населення України, вивчення і впровадження в життя універсальних і соціальних принципів олімпійського руху відповідно до Олімпійської Хартії, наукові дослідження олімпійського спорту, різнобічне міжнародне співробітництво. Протягом двадцяти років діяльності Академія зміцнила організаційні засади своєї діяльності, створила мережу регіональних відділень, які активно поширюють гуманістичні ідеали і цінності олімпізму, здорового способу життя в усіх областях України. Для працівників галузі фізичної культури і спорту, викладачів і студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться цією тематикою.
Бубка С.Н., Булатова М.М. Київ — 1913. Перша Російська Олімпіада. - К.: Олімп. літ-ра, 2013. - 232 с., іл.

У цій книжці глибоко і всебічно висвітлені дві знакові події вітчизняної історії, які відбулися 100 років назад, - проведення в місті Києві 1913 року потужної Всеросійської виставки і приуроченої до неї Першої Російської Олімпіади (яка не втратила при цьому своєї самостійної ролі). Розкрито, як Всеросійська виставка — 1913 в Києві відображала численні досягнення тих часів у різних галузях економіки, у науці, техніці, освіті, культурі країни, і те, як Перша Російська Олімпіада сприяла розвиткові вітчизняного спорту і олімпійського руху. Водночас у книжці досить докладно висвітлено багатовікову історію Києва в соціальному, економічному і культурному житті країни і досягнутий у ньому прогрес. А головне, безпосередній розповіді про підготовку і проведення Першої Російської Олімпіади, передує грунтовна оповідь про багатогранне спортивне життя Києва на початку ХІХ сторіччя, що істотною мірою сприяло вибору цього міста місцем проведення перших у колишній країні Олімпійських ігор.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за листопад 2014 року
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua