[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за травень-липень 2016 року:

 


Подаровані видання за травень-липень 2016 року:Від Володимира Панченка, професора Національного університету „Києво-Могилянська академія”Панченко В.Є. Кільця на древі. – К.: Тов „Видавництво „Кліо”, 2015. – 560 с.

До нової книги літературознавця Володимира Панченка увійшли дослідження, що висвітлюють несподівані аспекти інтелектуальних біографій та творчості Лесі Українки, Миколи Зерова, Миколи Хвильового, Юрія Яновського, Леоніда Первомайського, Ліни Костенко, Миколи Холодного, Юрія Андруховича... Автора цікавить складна (часом навіть химерна!) „геометрія” кілець на древі літератури, на древі індивідуальної творчості, на древі пізнання літератури, - і саме вона визначає наскрізний сюжет книги.

Читацькій увазі запропоновано також розвідку про драматичну ситуацію в українській літературі на початку 1970-х рр., огляд літературної мазепіани та есей „Він не буде абияким чоловіком”, присвячений дитячим літам генія - Тараса Шевченка.

Видання адресовано не тільки фахівцям-філологам, а й усім, хто цікавиться складним „рельєфом” історії української літератури ХІХ – ХХ століть.
Semper tiro: Збірник на пошану професора Володимира Панченка. До 60-річчя від дня народження. – К.: Вид. Дім „Києво-Могилянська академія”, 2014. – 455 с.

Науковий збірник містить статті відомих філологів України, присвячені актуальним проблемам теорії та історії української і світової літератури. До збірника увійшли також матеріали до біобібліографічного покажчика праць Володимира Панченка та його публіцистика кінця 2013 – першої половини 2014 рр.

Видання підготовлене до 60-річчя від дня народження професора Національного університету „Києво-Могилянська академія” Володимира Панченка.


Від Миколи Цуканова, власника галереї „Єлисаветград”Всеукраїнська художня виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – К.: Центральний будинок художника Національної спілки художників України , 2014. – 57(1) с.

2014 рік в Україні оголошено Роком Тараса Шевченка. Підготовка до визначного ювілею стала всенародним рухом. І, звичайно, до нього активно включилися українські художники, які присвятили життю і творчості Шевченка свої твори в усіх видах і жанрах.

Шевченківська тема охоплює всі аспекти життя українців – від глибокого осмислення долі народу, його переживань і страждань до умиротворення й замилування красою природи цього благодатного краю, що міг би бути райським куточком на землі. Тому майже кожний твір – чи то епічна картина, чи портрет, пейзаж, натюрморт, чи графічна композиція – може асоціюватися з поетичною та художньою творчістю Шевченка.

Пропонований каталог шевченківської виставки стане у пригоді як фахівцям, так і всім шанувальникам українського мистецтва.

 
Всеукраїнська художня виставка до Дня незалежності України. – К.: Центральний будинок художника Національної спілки художників України. 2011.

Альбом присвячений 20-й річниці незалежності України. Обумовлена історичною значимістю події, ця акція є одним з наймасштабніших мистецьких проектів, реалізованих Національною спілкою художників України за підтримки Міністерства культури України.

Понад чотириста творів, представлених на виставці, яскраво ілюструють принципово нову художню ситуацію, сформовану за часів незалежності нашої держави, у якій співіснують найрізноманітніші тенденції, індивідуальні творчі програми і окремі напрямки.

Гарним подарунком для шанувальників українського образотворчого мистецтва стане видання цього альбому, що дасть змогу познайомитися з творчістю кращих представників національного мистецтва творчій та науковій інтелігенції, усім фахівцям та шанувальникам мистецтва, сприятиме розвитку та взаємозбагаченню українського мистецького простору.

 


Від видавництва „Імекс-ЛТД”Жовна А. L. – Кировоград: „Имэкс-ЛТД”, 2016. – 472 с.

Эта книга - шаг навстречу русскоязычному читателю, так сказать компенсация нехватки в его «поле чтения» известного украинского автора. В книгу вошло семь повестей, четыре из которых уже экранизированы. Три других, похоже, рано или поздно ждет та же участь.

Каждая из этих необыкновенных историй несомненно найдет своего читателя. Кажется они способны удовлетворить любые вкусы своей особенной силой воздействия. Их диапазон ширится от утонченной чувствительности до порой жестких, а иногда и шокирующих эмоциональных границ любви и ненависти, жизни и смерти. Объединяет же эти истории так и не разгаданная всегда волнующая тайна человеческих отношений, вечная загадка непостижимости и неизбежности столь разных и неповторимых судеб.

Гейко С.В. Часи тривог і сподівань, Єлисаветградщина в епоху Української національної революції (1917 – 1922). Кіровоград: „Імекс-ЛТД”, 2016. – 76 с.

Нарис змальовує історичні події, що відбувались на території сучасної Кіровоградської області „на зламі епох” – в часи Української національно-демократичної революції та громадянської війни (1917 – 1922 рр.) Розвиток революційних процесів у нашому краї показано в контексті перебігу подій на теренах України та колишньої російської імперії. Залучено сучасні дослідження та видання минулих років, а також мемуари безпосередніх учасників подій. Виклад супроводжується фото та ілюстраціями.

Видання розраховане на широке коло читачів: школярів, студентів, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історією краю у революційну добу.

Вулицями нашого міста. Якби я був архітектором... – Кіровоград: ТОВ „Імекс-ЛТД”, 2016. – 24 с.

Розмальовка-антистрес про наше місто – перша книга з нової серії, в якій пропонується розфарбувати одну з наймальовничніших вулиць та взяти участь у конкурсі з оформлення центральної площі міста. Крім того, на читача чекають пізнавальні краєзнавчі загадки та не менш цікаві відповіді на них. Створи СВОЄ місто”.

Розмальовка розрахована на художників і не художників, читачів і не читачів, дітей і дорослих.Від Олександра Жосана, кандидата педагогічних наук, завідуючого кафедрою педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ „КОІППО ім. В. Сухомлинського”Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти: зб. матер. Всеукр. Науково-метод. Інтернет-конфер. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2016. – 408 с.

Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції „Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти”, яка відбулася 18 – 29 квітня 2016 року на базі кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти комунального закладу „Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”

Науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам.

 

Від Лебедєвої Лариси Вадимівни, м. КіровоградНаціональний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”. – Харків: Нац. Аерокосм. Ун-т „Харк. Авіац. ін-т”, 2005. – 656 с.

У роботі висвітлено історію національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського „Харківський авіаційний інститут”, його факультетів і кафедр, наукових шкіл, подано загальну характеристику студентства й випусників.

 


Від Каневської Ірини, кандидата історичних наук Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. ГрушевськогоБусленко Людмила. М. В. Довнар-Запольський як історик України. – К., 2007. – 104 с.

Книга присвячена висвітленню внеску в історіографію України видатного історика Митрофана Вікторовича Довнар-Запольського. Показано шлях становлення його як вченого, проаналізовано етапи життя й творчості. Зосереджено увагу на тих працях з наукової спадщини М.В. Довнар-Запольського, які стосуються різних періодів історії України-Русі. Вчений зображений як на тлі епохи, так і з позицій його значення для сьогоднішньої науки.

Видання призначене для істориків, студентів історичних факультетів і всіх, хто цікавиться історією України.

 Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції „Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д.С. Гордієнка та В.В. Корнієнка. – К., 2015. – 264 с.

Збірка присвячена питанням кримської історії в українському контексті з часів античності до сьогодення. Основна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар, українсько-кримських відносин ранньомодерного часу, історії півострова часів першої російської окупації Криму 1783 – 1917 рр. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історією України загалом та Криму зокрема.

 

Славістична збірка. Вип. 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.)/ За ред. Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2015. – 396 с.

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства. Насамперед -це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю.

Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історії європейського слов’янознавства. Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слав’янських країн.

 
Ucraina magna. Vol. 1: Українська політична еміграція у ХХ столітті: досвід культурно-спільнотного себепредставлення і самоутвердження в Західному світі. До 130-річчя від дня народження Ольгерда Бочковського. К., 2016. – 448 с.

Збірка наукових праць присвячена широкому колу питань історії української еміграції ХХ ст. Тематично збірка складається з двох блоків праць. У першому опубліковані праці, присвячені життю і творчості видатного українського громадського діяча і науковця Ольгерда Бочковського, та републіковано деякі наукові праці вченого. У другому блоці представлено дослідження, що стосуються наукового, культурного, політичного та громадського життя української еміграції ХХ ст. Низка статей має і джерелознавче значення.

Видання призначене для наковців, студентів та всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

 


Від автора Трофанової Тамари Григорівни, спеціаліста з комп’ютерного тестування організму людини, м. Дніпро 

Трофанова Т.Г. Коррекция гармонизации жизни: индивидуальная нумерология и цветотерапия. – Днепропетровск.: Тов „ЛізуновПрес”, 2015. – 86 с.

Данная книга посвящена теме индивидуальной нумерологии, разработанной еще древнегреческим ученым Пифагором. Выведенная им цифровая формула, исчисляемая по дате рождения для каждого человека, на основе теории чисел, представляет огромный интерес и актуальна и в наши дни. Она дает возможность узнать о слабых и сильных сторонах физического и психологического здоровья отдельной личности, откорректировать отклонения в здоровье человека для гармонизации его жизни.

Для гармонизации жизни современного человека актуальной стала и теория воздействия цвета, разработанная И.В. Гете (теория воздействия цвета он считал главным делом своей жизни) и усовершенствованную в средине 50-х годов ХХ столетия швейцарским ученым Максом Люшером.

Эти два интереснейшие направления дают возможность плодотворного взаимосотрудничества для коррекции гармонизации жизни и здоровья человека.

Книга имеет практическое значение для работы с оздоровлением человека и рассчитана на широкий круг читателей.

 Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за травень-липень 2016 року:
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2016 Webmaster: webmaster@library.kr.ua