[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за липень-грудень 2019 року

 


Подаровані видання за липень-грудень 2019 рокуВід автора Пилипчука Дмитра Пилиповича, м. КиївПро Дмитра Павличка: збірник статей / кол. авт.; упорядкування, вст. ст., бібліографія, список авторів статей та індекс авторів Дмитра Пилипчука. – К.: ВЦ «Просвіта», 2019. – 1040 с.

Видання є першою спробою всебічного розгляду постаті і творчості неповторного поета, перекладача, літературознавця та публіциста Дмитра Васильовича Павличка. Книга має дві частини: «Дмитро Павличко в Україні» та «Дмитро Павличко за кордоном». Подані тут 165 текстів 131 автора переконливо засвідчують, що, по-перше, постать Павличка належить до історичних імен української літератури першої величини, і що, по-друге, давно назріла необхідність розглядати його персоналію в парадигмі класики світової літератури.

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам і студентам, критикам і журналістам та всім шанувальникам творчості Д. Павличка.

 

 

 

 

 

 


Від Цуканова Миколи Миколайовича, м.КропивницькийФотолітопис Василя Ковпака / под ред. Цуканова М. – К: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2019, - 176 с.: іл.

Нова книга, підготовлена в галереї «Єлисаветград», знайомить (тільки!) з життям і творчістю непересічної людини – Василя Ксенофонтовича Ковпака. Довгі роки (з кінця 50-х і до початку 90-х минулого століття) він працював фотожурналістом двох обласних газет, молодіжної та «дорослої». За майже піввікове «фотокорівське» життя Василь Ксенофонтович залишив нам у спадок величезний архів фотовідбитків та негативів. Повернення із забуття творчого доробку Василя Ковпака відкрило своєрідний фотолітопис життя нашого регіону другої половини ХХ-го століття. Чорно-білі світлини Ковпака показують життя попередніх поколінь наших земляків, події, що залишили слід в історії нашого краю, а, головне, повертають нам образи наших батьків, які будували, працювали на заводах, виховували дітей, творили, наближали майбутнє, в якому ми живемо.

Книга багато ілюстрована фотографіями з архіву Василя Ковпака.

Видання адресоване любителям краєзнавства, всім небайдужим до історії рідного краю.

 

 

 

 

 


Від видавництва «Кліо», м. КиївМалі українські діярії XVII-XVIII століть / Упоряд. В. Шевчук. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015 – 408 с.: іл.

Книга «Малі українські діярії» унікальна, бо тут уперше зібрано твори щоденникового жанру, які приносять читачу безліч малознайомої інформації з другої половини ХVІІ-ХVІІІ ст.

Для науковців та студентів-істориків, етнологів, релігієзнавців, фольклористів, а також тих, котрі цікавляться старовиною.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мицик Ю.А., Степеньків С.Ю. Корсунь козацький / Мицик Ю.А., Степенькін С. Ю. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 224 с.

У книжці досліджується історичне минуле старовинного козацького міста Корсуня і Корсунщини в цілому від давніх часів до ХІХ ст., простежується роль цього регіону у складному процесі державотворення України. Праця ґрунтується на малознаних і архівних джерелах.

Видання розраховане на науковців, викладачів середньої та вищої школи, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією козацтва й рідного краю.

 

 

 

 

 

 

 

 
Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015). Збірник документів та матеріалів. Друге видання. Упоряд.: О.Г. Бажан, О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2016. – 1092 с.

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950–1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблему репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір.

Для істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також для всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

 

 

 

 

 

 

 
Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба державного регулювання / Упорядник Геннадій Боряк. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015. – LXII; 810 с.: іл.

У збірнику публікуються документи переважно з діловодних архівів державних органів та установ, які безпосередньо чи опосередковано реагували на прояви українського руху в різних сферах: у початковій освіті, у громадському й літературному житті тощо. Документи висвітлюють передумови, обставини й наслідки появи та функціонування Валуєвського розпорядження 1863 р., Емського указу 1876 р., низки інших нормативних документів, що регулювали мовне питання на теренах українських губерній Російської імперії упродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Частина документів пов’язана з виконанням установами цензури на місцях зазначених “заборонних” актів щодо української літературної мови – одного із ключових чинників формування української ідентичності.

Переліки рукописів, заборонених до друку, а також творів, видрукуваних за кордоном і нелегально поширюваних на Наддніпрянщині, окреслюють контури потужного освітньо-літературного масиву Українського Слова, яке упродовж кількох десятиліть у різних формах проривалося до читача крізь цензурні заборони. Більшість документів публікуються вперше.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями історії лінгвоциду української мови.

 

 

 

 
Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: У 2 книгах. Книга 2. Мовою документів і свідчень / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк та ін.; відп. ред О.П.Реєнт; авт. кол.: Ю.В. Берестень та ін. – К.: ТОВ «Видавництво «Кліо», 2015 – 800 с.

Велика війна 1914–1918 рр., як явище глобального розмаху, стала переломною подією для світової історії, справжньою гранню між епохами. Вона спричинила крах засадничих цінностей ХІХ ст., радикальний перерозподіл сфер впливу, падіння імперій і появу на їхніх руїнах нових держав, незагоєні рани й реваншистські настрої, викликані повоєнним устроєм, поглиблення гуманітарних проблем. Масштабність соціальних потрясінь проявилася в зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас відбулися кардинальні зміни як у психології людей, так і свідомості народу, що сприяло активізації доброчинності та національних рухів.

Пропонований том – це збірник документів, у якому український контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень та карт бойових операцій.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

 

 

 


Від автора Тетяни Василівни Саєнко (Святослава), м. ОлександріяСвятослава. Друзям, рідним, колегам…: вірші, привітання, поздоровлення, роздуми…/ Т.В. Саєнко. – Вид. 3-тє, доповн. і перероб. – Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2019. – 138 с.

Не бійся днів заплутаних вузлом,
Ночей безсонних, очманілих ранків!
Хай пестить час тебе лише добром!
Хай серце палять найсвятіші згадки!

                                        Олена Теліга

 

 

 

 

 

 

 
Святослава. Александрийские рассказы / Т.В. Саенко. – Киев: НАУ, 2019. – 76 с., илл.

Як би не змінювалися часи, покоління, пріоритети, вічними залишаються старі істини: краса, доброта, честь, працьовитість, любов до рідного краю. Колишнє Дике поле, Південь Русі-України в період розгорнутого будівництва соціалізму і комунізму очима, серцем очевидця – школярки провінційного міста Олександрії – надзвичайно багатого талановитими, щедрими, мудрими, чудовими людьми.

Для широкого кола читачів, любителів історії, краєзнавства, мистецтва і творчості в усіх його проявах.

 

 

 

 

 

 

 

 


Від автора Сергія Івановича Світленка, м. ДніпроСвітленко С.І. Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти: зб. наук. пр. – Д.: ЛІРА, 2018. – 480 с.

У збірнику вміщено вибрані наукові статті автора за останнє десятиріччя з історії українського національного руху, інтелектуальної історії та історіософської думки українського ХІХ ст. В центрі уваги історія суспільних ідей та діяльність непересічних українських діячів – борців за національно-культурне відродження України.

Для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів та студентів закладів вищої освіти, учителів та всіх, хто вивчає історію України.

 

 

 

 

 

 

 

 


Від автора Віктора Горобця, м. КиївВіктор Горобець. Гетьман Брюховецький. Життя у славі, владі та ганьбі. – К.: Парлам. вид-во, 2019. – 440 с. (Серія «Політичні портрети»)

Книга розповідає про одного з найбільш суперечливих персонажів козацької історії – гетьмана Лівобережжя України в 1663-1668 роках Івана Брюховецького. Життя яскравого представника доби так званої Руїни, його політична, військова і дипломатична діяльність репрезентовано на широкому історичному тлі, у контексті хитросплетеної взаємодії різноманітних чинників і впливів - внутрішніх, зовнішніх, об’єктивних, суб’єктивних, закономірних і алогічних. Звертаючи увагу як на незаперечні здобутки, так і очевидні втрати й помилки реґіментаря, наголос робиться не на їхньому засудженні чи виправданні, а намаганні зрозуміти причини такого становища та його впливу на перпективи Козацької держави.

Видання адресується науковцям, викладачам, студентам історичних факультетів, усім, хто цікавиться історією України.

 

 

 

 

 

 

 


Від автора Валентина Олександровича Дем’янова, м. РівнеДем’янов В.О. Таємниці історії України / В.О. Дем’янов. – 2-ге вид., виправлене. – Рівне: О. Зень, 2018. – 80 с.: іл.

У пропонованому виданні читачу представлена низка авторських статей, які розвивають тему слов’янської, української історії, що була по-новому викладена у книзі «Велич Дулібії Рось. Суренж – Таємниці Волинської землі». Статті беруть за основу світоглядні принципи предків, їх рахмано-волхвівську систему, новітні історичні та картографічні дослідження автора та його колег з м. Рівне. Головним у виданні є грунтовна переоцінка загальноприйнятих наукових концепцій історії слов’янства та України, критика компільованої давньоруської літописної спадщини, аналіз діяльності історичних персонажів періоду нищення основ української духовності. Матеріали видання допоможуть зрозуміти, чому ворожі до української минувшини ідеології досі є вагомими чинниками в українській історії.

 

 

 

 

 

 

 


Від автора Анатолія Новикова, м. ХарківНовиков Анатолій. Учитель корифеїв: життя Марка Кропивницького. - Харків: ХІФТ, 2019.- 248 с.

До уваги читачів пропонується панорамний огляд життя і творчості відомого українського драматурга, геніального актора й режисера, засновника національного професійного театру на східних теренах України Марка Кропивницького. У дослідженні міститься чимало ексклюзивних матеріалів, які стосуються як самого метра, так і його батьків та інших найближчих родичів. Представлено генеалогічне дерево родоводу митця, який налічує щонайменше дванадцять поколінь і своїм корінням сягає в добу Великого князя Литовського Вітовта. Наголошується, що предки письменника були спадковими дворянами, мали подвійне прізвище Судимонтовичі-Кропивницькі і належали до найчисельнішого в Україні шляхетного гербу Сас.

Чимало сторінок книги присвячено дитячим та юнацьким рокам М.Кропивницького, його першим авторським виступам у Бобринці й Єлисаветграді, роботі на сцені професійного театру в Одесі і Харкові, у Галичині й Буковині, діяльності заснованого ним театру корифеїв, тріумфальним гастролям у Петербурзі і Москві.

Осібне місце в дослідженні відводиться останнім рокам життя драматурга, коли він мешкав на Харківщині, де організував початкову школу з українською мовою навчання, створив дитячий театр, продовжував свою літературну діяльність.

Для літературознавців, театрознавців та широкого кола шанувальників української культури.

 

 

 


Від автора Віктора Миколайовича Скавроніка, м. ОдесаСкавронік Віктор Миколайович. Рідна земля: Великомихайлівщина: від створення світу до появи людини: історико-краєзнавче дослідження / Віктор Скавронік, Володимир Скавронік. – Одеса: Астропринт, 2016. – 536 с.: іл.

Від створення світу до появи людини на Півдні сучасної України. В унікальному за тематикою та масштабами висвітлення історико-краєзнавчому патріотичному виданні «Рідна земля», в легкій, доступній манері викладені надзвичайно цікаві відомості: «коротка історія Землі за дві години», оповіді про зоряне небо, геологічну будову, рельєф, ландшафти, багатомільйоннорічної давнини субтропічний клімат, флору і фауну рідної землі - Великомихайлівщини на тлі геологічного розвитку Одещини, Північно-Західного Причорномор’я, України, планети Земля і самого Всесвіту. Книга вміщує десятки (а то й сотні) тисяч одиниць інформації з цієї цікавої тематики.

Автори опираються на величезні пласти наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених ХІХ-ХХІ століть, багато з яких безпосередньо досліджували територію Великомихайлівського району, Одеської області, Північно-Західного Причорномор’я, суміжних областей України та сусідньої Республіки Молдови.

«Короткий геологічний словник», рубрики «З довідника авторів» та «Коментар авторів» і декілька сотень фотографій, рисунків, карт, схем, хронологічних та інших таблиць полегшують сприйняття і покращують засвоєння доступного, наближеного до пересічного читача тексту.

Книга розрахована на краєзнавців і вчених, вчителів і школярів, студентів і викладачів, журналістів і широкий загал українців, усіх тих, хто цікавиться сивою давниною України та її сонячного Надчорномор’я.

 

 


Від місцевого автора Валентина Євгенійовича КарповаВідголоски родинної пам’яті. Документально-художнє видання. Перша книга. – Кропивницький, 2019. - 452 с. із ілюстраціями

В книзі проведені авторські дослідження окремих представників родів з історії переселенців Великого степу, Дикого поля та формування поселень Єлисаветградського краю. Як це відбувалося, звідки прийшли перші люди, хто вони, де оселилися та про різні цікаві пригоди розповідають герої нашої книги, опираючись на генетичну пам’ять прадідів. Без пам’яті про минуле – немає майбутнього. У збірку увійшли три книги «Відголоски родинної пам’яті», «Силуети крізь час» та «Уможливити неможливе», всі вони розраховані на широке коло читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 


Від автора Інни Миколаївни Павленко, м. ЖитомирПавленко Інна Миколаївна. Вадим Крищенко. Постскриптум або Далі буде. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2019. – 244 с.

Його пісні співає три покоління українців. Його ім’я включене в тритомне видання «Золотий вік української естради». Його називають «творчим батьком» нині майже всі народні артисти України. Його 52 поетичні збірки і біля тисячі пісень написані виключно рідною українською мовою. Він завжди був зі своїм народом. Певно тому саме за його віршами можна вчити новітню історію українців: він починав відродження із шестидесятниками і нескорено проніс цей дух вірності національній ідеї до омріяної незалежності. Це все – про народного артиста України, члена Національної спілки письменників України, поета-пісняра Вадима Крищенка.

Ви, шановний читачу, тримаєте в руках першу книгу, в якій висвітлюється непроста дорога життя і творчості Вадима Дмитровича. Вперше відкривається завіса над процесом створення його пісні і її шляхом на велику сцену. Вперше про значення доробку цієї особистості для нашого загалу і про людські якості поета розповідає мистецька, політична та інтелектуальна еліта, чиї світлини можна побачити на обкладинці.

У книзі вперше публікується перелік найбільш знаних пісень Вадима Крищенка та матеріали із власного архіву поета.

Для тих, хто любить українську культуру, пісню, поетичне слово, кому небайдуже єство України.

 

 

 


Від автора Олега Юнакова, м. Нью-ЙоркЮнаков Олег. Архитектор Иосиф Каракис / Олег Юнаков. – Нью-Йорк: Алмаз, 2016. – 544 с., ил.

Книга посвящена жизни и творчеству одного из самых ярких украинских советских зодчих Иосифа Юльевича Каракиса, автора множества зданий, ставших впоследствии памятниками архитектуры. Издание содержит информацию о таких объектах, как Национальный музей истории Украины, ресторан «Динамо», детский сад «Орленок» и многих других общественных, промышленных и жилых зданиях, построенных на территории бывшего СССР.

Исследование базируется на материалах собственного архива архитектора, собраний библиотек и государственных архивов Украины. Книга построена по хронологическому принципу и включает большое количество проектов, рисунков, планов, снимков осуществленных объектов, а так же личных документов и фотографий из семейного архива, значительная часть которых публикуется впервые.

Книга рассчитана на архитекторов, студентов архитектурно-строительных вузов и широкий круг читателей, интересующихся историей архитектуры советского периода.

 

 

 

 

 


Від Національного інституту стратегічних досліджень, м. КиївПарахонський Б.О., Яворська Г.М. Онтологія війни і миру: безпека, стратегія, смисл: монографія / Борис Олександрович Парахонський, Галина Михайлівна Яворська. – Київ: НІСД, 2019. – 560 с.

Монографію присвячено проблемам онтології війни і миру в контексті досвіду України у протидії російській гібридній війні, яка стала довгостроковим чинником деструктивних впливів на українську політичну, економічну та соціальну реальність. Агресивні дії РФ спричиняють руйнівні наслідки для системи світового порядку та міжнародної безпеки, є головним чинником дестабілізації безпекового середовища в регіональному оточенні України.

У праці сутність війни і миру розкривається через стратегічну та безпекову парадигми, із включенням різнорівневої взаємодії когнітивних смислів. Семантика концептів війни і миру, проблеми соціально-політичної онтології, опис глобального й регіонального стратегічного середовища, стратегічна культура та її зв’язок з дискурсом влади, роль ідентичності та мови війни і, нарешті, стратегія перемоги – стислий перелік питань, що розглядаються в книзі. Автори спираються на припущення про зв’язок онтологічних моделей із сучасними способами ведення воєнних дій, зокрема про зв’язок гібридної війни з логікою постмодерністського релятивізму і загальною боротьбою із владним порядком. Окрему увагу приділено ролі політики ідентичності та аналізові когнітивного виміру гібридних конфліктів.

Для науковців і широкого читацького загалу.

 

 

 


Від автора Юрія Андрійовича Мицика, м. КиївМицик Ю.А. Умань козацька і гайдамацька. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002. – 187 с.

У книзі досліджується історичне минуле Уманщини XVII – XVIIIст., у часи піднесення національно-визвольної боротьби українського народу. Книга ґрунтується як на опублікованих, так і неопублікованих джерелах, є однією з небагатьох узагальнюючих праць з історії Уманщини, проливає світло на незнані сторінки історичного минулого цього важливого регіону України козацької доби.

Видання розраховане на науковців, викладачів вищої та середньої школи, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією козацтва та рідного краю.

 

 

 

 

 

 

 


Від департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Міністерства енергетики та захисту довкілля України, м. КиївНаціональний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П. Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. -442 с.

Національний каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України. Для кожного типу біотопів наводяться українська і англійська назви, фотографія, співвідношення з біотопами EUNIS, одиницями, занесеними до переліків Революції 4 Бернської конвенції та Додатку І Оселищної Директиви, Зеленої книги України, синтаксономічними одиницями еколого-флористичної класифікації, перелік характерних видів (переважно рослин, в окремих випадках також тварин), домінанти, екологічна характеристика поширення в Європі та Україні, репрезентативність та ступень збереженості, інформація щодо присутності видів, занесених до Червоної книги України, Резолюції 6 Бренської конвенції і додатків ІІ і IV Оселищної Директиви, загрози та менеджмент. Каталог може стати основою для картування біотопів територій природно-заповідного фонду України і територій Смарагдової мережі України з метою розроблення їхніх менеджмент-планів.

Розраховано на біологів, екологів, фахівців у галузі охорони природи, студентів та викладачів біологічних та сільськогосподарських спеціальностей ВЕЗ.

 

 

 

 

 


Від Володимира Шовкошитного, м. КиївШовкошитний Володимир. Чорнобиль: я бачив. Повість; / К.: Український пріоритет, 2019. – 328 с.

Художньо-документальна повість «Я бачив» - це нова спроба одного з провідних українських сучасних письменників Володимира Шовкошитного, самовидця Чорнобильської аварії й активного ліквідатора її наслідків, поєднати воєдино літературу пам’яті й літературу факту. Адже, на його думку, не існує жанрів поза життям, а воно, життя, є жанром всеохопним. Отож, у творі поєднані спогади очевидців найбільшої техногенної катастрофи в історії людства, учасників ліквідації її наслідків, простежені долі літературних героїв, проаналізовані техногенні, економічні, соціальні й медичні наслідки наймасштабнішого рукотворного лиха, показані перспективи повернення забруднених територій в народногосподарський обіг. Ця книга дає відповідь на головні питання, що постали після Чорнобиля, вона показує духовний зв’язок героїв Чорнобиля, майданівців та учасників АТО. Адже всі 33 роки після Чорнобиля автор був у епіцентрі Українського життя.

У книзі спростовується безліч міфів, зокрема, породжених серіалом каналу НВО «Чорнобиль».

 

 

 

 

 


Від Вадима Хабібулліна, м. КиївФазекош А., Темнов М., Правдин И. Легенда о Последнем римляне, или Вера, Традиции и Честь превыше всего: Фантастическая мистерия / А. Фазекош, М. Темнов, И. Правдин. – Ужгород: РИК-У, 2019. – 32 с.

Этой мистерии на самом деле не было. А, может, и была. Никто никогда не расскажет правду. В каждой легенде, и в каждой истории всегда своя истина и свой скрытый смысл. И как не бывает дыма без огня, так и рассказ наш тоже появился не просто так.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання за липень-грудень 2019 року
Фон Фон © ОУНБ, Кропивницький 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua