Головна сторінка бібліотеки
Редактор-Конвертор Метаданих (Ver.-1.77)

Dublin Core - Спрощує пошук інформації
DC.Metadata
Русский  | EnglishURL для редагування:


Ця онлайн-программа дозволяє каталогізатору редагувати метаданні Дублінського ядра (Dublin Core metadata) сторінок Інтернет
з наступним конвертуванням до бібліографічного формату UNIMARC (UKRMARC) та зберігати запис у форматі ISO-2709.
У тому випадку, коли сторінка Интернет не вміщує метаданих Dublin Core - Редактор-Конвертор створить їх із можливих супутніх даних.

Зауваження, пропозиції приймаються автором: omv@library.kr.ua

Проект METADATA Кіровоградської ОУНБ ім.Д.Чижевського.

© Copyright ОУНБ Кіровоград 2001-2014
© Олег Волохін 2001-2014