ОУНБ Кіровоград      
DC.Metadata       

[ HOME ]
Фон Найбільш актуальні питання , які порушують громади у своїх зверненнях адресованих департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації з наданням роз’яснень.


Фон

 

Найбільш актуальні питання , які порушують громади у своїх зверненнях
адресованих департаменту екології та природних ресурсів
облдержадміністрації з наданням роз’яснень.

 

Надання у користування на умовах оренди водних об’єктів, розташованих на території області.

Громадяни та юридичні особи, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність чи користування подають заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади, в даному випадку Кіровоградська обласна державна адміністрація. У заяві (клопотанні) зазначаються місце розташування земельної ділянки, її цільове призначення, розміри та площа тощо.

До заяви клопотання додаються:

викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) – брати в районному відділі Головного управління Держгеокадастру; ксерокопія документа, що посвідчує особу (для громадян), ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб-підприємців), ксерокопія витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), потрібне зазначити фотокартки водного об’єкта 2шт.

Обласна державна адміністрація у місячний термін розглядає заяву (клопотання) і приймає рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (якщо такий проект відсутній) чи про відмову в продажу із зазначенням обґрунтованих причин відмови.

Зі зразком заяви можна ознайомитися на веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації (http://ekolog.kr-admin.gov.ua/vodni-ob-yekty/zrazky-zaiav

Виявлення несанкціонованих сміттєзвалищ

Відповідно до Закону України «Про відходи», забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів, у тому числі побутових, на території міст, населених пунктів та в інших місцях, що може створювати небезпеку для здоров’я людей та навколишнього середовища.

Зазвичай особи, що викидають відходи на несанкціоновані сміттєзвалища, невідомі. У такому разі відповідальність за безпечне поводження з відходами та ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ на своїй території покладається на органи місцевого самоврядування. Крім того, до повноважень місцевих державних адміністрацій також належить забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів, у разі, якщо вони знаходяться за межами населеного пункту.

Власники або користувачі земельних ділянок, на яких виявлено безхазяйні відходи, зобов’язані терміново повідомити про це місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. Такі відходи повинні братися на облік.

Забруднення атмосферного повітря викидами від котелень

Відповідно до статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватись після отримання дозволу, виданого суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до першої групи - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та об’єкт якого належить до другої або третьої групи - обласними державними адміністраціями.

Відповідно до частини 5 Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 302, суб’єкт господарювання для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами розміщує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл із зазначенням адреси місцевої держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження громадських організацій та окремих громадян.

Після чого місцеві держадміністрації розглядають зауваження громадських організацій та у разі потреби організовують проведення їх публічного обговорення.

Інформація стосовно отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами знаходиться за посиланням у розділі «Діяльність» (підпункт «Адміністративні послуги» ? «Інформаційні картки адміністративних послуг») http://ekolog.kr-admin.gov.ua/diialnist/administrativni-hotel/rehlamenty-dozvilnykh-dokumentiv.

Поновлення права оренди земельних ділянок водного фонду, переукладання та внесення змін до договорів оренди земельних ділянок водного фонду.

Надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності певного пакету документів, а саме:

ксерокопії договору оренди земельної ділянки та договору оренди водного об’єкта за його наявності;

- ксерокопія паспорта водного об’єкта;

- ксерокопія технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- ксерокопія рішення відповідної сільської, селищної, міської ради про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

- додаткова угода про поновлення договору оренди землі;

- ксерокопії проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або технічної документації із землеустрою;

- ксерокопія документа, що посвідчує особу та ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для громадян), ксерокопія свідоцтва про державну реєстрацію (для фізичних осіб-підприємців), ксерокопія витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), потрібне зазначити;

-ксерокопія установчого документа, на підставі якого діє підприємство, довідка про місцезнаходження юридичної особи, банківські реквізити підприємства та реєстраційний номер облікової картки платників податків (для юридичних осіб);

-ксерокопія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;

- довідка органу державної податкової служби про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати за користування земельною ділянкою;

- інформація про відсутність заборгованості по сплаті орендної плати за воду (водний простір);

-інформація органу держрибоохорони про зариблення водного об’єкта;

-інформація про виконання умов договору.

Зі зразками заяв можна ознайомитися на веб-сайті департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації http://ekolog.kr-admin.gov.ua/vodni-ob-yekty/zrazky-zaiav, які разом із переліком додатків, зазначених у заявах, необхідно направити на адресу обласної державної адміністрації.
Фон


Фон

Фон


Фон

[ HOME ]

Найбільш актуальні питання , які порушують громади у своїх зверненнях адресованих департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації з наданням роз’яснень.
Фон Фон © ОУНБ Кропивницький 2019 Webmaster: webmaster@library.kr.ua