[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання


ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЛИПЕНЬ 2010 РОКУВід благодійної організації „Інститут стратегічних оцінок”:Кучма, Л.Д. Зламане десятиліття / Леонід Кучма. – К.: „Інформаційні системи”, 2010. – 559 с., іл.

У книзі розкрито досвід, успіхи і прорахунки української влади у подоланні глибокої трансформаційної кризи 90-х років, досягнення і невдачі в ході здійснення реформ та забезпечення економічного зростання у 2000-2004 рр.
Значне місце відведено структурним реформам – утвердженню приватної власності, підприємництва і бізнесу – та галузевим проблемам економіки. Висвітлено макроекономічні причини кризи та політичні проблеми державотворення, наслідки економічних втрат у 2005-2009 рр., а також шляхи подалання нинішньої кризи та забезпечення сталого розвитку України.
Для науковців, політологів, аспірантів, студентів, широкого загалу читачів, що цікавляться питаннями економічної політики та державного будівництва.
Від благодійної організації „Інтерекоцентр”:Створення екологічних коридорів в Україні. – К.: БО „Інтерекоцентр”, 2010. – 160 с.

Ця книга є посібником щодо законодавства, ландшафтно-екологічного моделювання та менеджменту для поєднання природоохоронних об’єктів на підставі досвіду в Карпатах.Також посібник має практичні поради щодо створення екологічних коридорів в Україні на прикладі двох транскордонних екокоридорів у Львівській та Чернівецькій областях. Ці екокоридори поєднують Національний природний парк (НПП) „Соколівські Бескиди”, Ужанський НПП і Регіональний ландшафтний парк „Надсяння” в Україні з національними парками „Бещадський”, „Чісна-Ветліна” та „долина Сяну” в Польщі, а також Вижницький НПП з Національним парком „Ванаторі-Нямц” у Румунії. Ці парки та екокоридори є дуже важливими для збереження популяції ведмедів, зубрів, рисі та інших видів флори та фауни в Україні.
Від автора Пивовара Анатолія Васильовича:Земельні банки Новоросійського краю (за описами фондів Одеського, Дніпропетровського та Кіровоградського архівів) / ав.-упор.: А.В. Пивовар, О. І. Пєший, К.В. Шляховий. – К.: Академперіодика, 2010. – 620 с.

У виданні представлено цілісні описи фондів земельних банків Новоросійського краю другої половини ХІХ – початку ХХ ст., зосереджених в обласних архівах Одеси, Дніпропетровська та Кіровограда, що відбивають конкретний хід розвитку земельних відносин пореформенного періоду як у межах території сучасної Південної Украни, включаючи Крим, так і у суміжних регіонах Поділля та Молдови.
Видання розраховане на фахівців у галузі історії економіки та фінансів, джерелознавства, всіх, хто цікавиться історією відповідних регіонів.
Від автора Бакшеєва Юхима Олексійовича:Бакшеев, Е. А. История создания сооружений по защите территорий от затопления и подтопления / Е. А. Бакшеев. – 2-е, доп. изд. – К.: Довіра, 2010. – 113 с., ил. – Библиогр.: с. 112

В книге даны обзор и оценка мирового опыта строительства сооружений по защите территорий от затопления и подтопления с незапамятных времен до наших дней. Отмечается непосредственное участие автора в проектировании и создании защитных сооружений в Украине и за рубежом.
Книга рассчитана на специалистов - гидротехников и студентов различных учебных заведений соответствующего профиля.Бакшеев, Е. А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. Бакшеев. – К.: 2010. – 23 с.

В брошюре автор освещает отдельные события, приближающие начало Второй мировой войны и действия в них руководителей ведущих стран – Германии, Великобритании, СССР, Франции, Италии и Японии, а также роль Сталина в противостоянии захватническим устремлениям Гитлера и возможности продлить мирный период, необходимый для выполнения плана по индустриализации народного хозяйства ССР.
Для педагогов, студентов исторического факультета и всех, кто интересуется историей.
Від автора Образцової Олени Михайлівни:Образцова Е. М. Линейная организация высказывания как межъязыковая универсалия (на материале английского, русского и украинского языков) : монография / Е.М. Образцова. – Одесса: Фенікс, 2010. – 400 с.

В монографии на материале английского, украинского и русского языков исследованы, описаны, проанализированы универсальные и специфичные для данных языков структурные, семантические, коммуникативно-прагматические и когнитивные аспекты линейной организации простого двусоставного неэллиптированного предложения.
Принципиально новым является обоснование выявленной автором в результате исследования зависимости между составом и линейной последовательностью элементов предложения и закономерностями восприятия и интерпретации окружающего мира коллективным и индивидуальным сознанием коммуникантов.
Монография предназначена для филологов и всех, кого интересуют проблемы лингвистики.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua