[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання


ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2010 РОКУВід Соколової Віри Олександрівни, вчителя української мови і літератури ЗОШ № 26 м. Кіровограда
Дефо Данієл. Життя й дивні пригоди Робінсона Крузо. Пер. українською мовою Орлівни Галини. - К.: Державне видавництво України ЮНСЕКТОР, 1927. - 118 с.

Роман про дивовижні пригоди Робінзона Крузо дуже популярний в усі часи. Із задоволенням його читаємо, читали й будемо читати, бо ми захоплюємось людьми, які завдяки своїй силі волі, працьовитості, оптимізмові знаходять вихід із найскрутніших життєвих ситуацій.
Від автора Волохової Ірини Семенівни
Волохова Ірина Семенівна. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспектива розвитку: Монографія. - Одеса: Атлант, 2010. - 234 с.

Ця монографія - перше комплексне дослідження міжбюджетних відносин на сучасному етапі розвитку України. Автором проведено узагальнення теоретичних засад розвитку міжбюджетних відносин та упорядкування методів та інструментів їхньої організації, аналіз діючого розподілу повноважень між рівнями влади, сучасного стану фінансового забезпечення власними й закріпленими доходами та методу міжбюджетних трансфертів. Запропоновано шляхи вдосконалення організації розмежування видаткових повноважень між органами влади в Україні, вдосконалення структури доходної бази місцевих бюджетів, системи міжбюджетних трансфертів.
Розраховано на студентів, аспірантів, слухачів магістратури, викладачів вищих навчальних закладів, працівників фінансової системи та органів місцевого самоврядування.
Від Узбек Олени Андріївни, м.Харків
Українка Леся. Лісова пісня: Драма-феєрія в 3 діях.- Х.: Майдан, 2008.- 244с.

Збірка містить драму-феєрію “Лісова пісня” видатної поетеси ХХ сторіччя Лесі Українки та її переклад румейською мовою — однією з мов сучасних греків України. Переклад зроблено відомим народним поетом Приазов’я Ф.Ф. Шебанцем. Його інтерес саме до цього світового літературного шедевру був обумовлений грецькими витоками родоводу великої Лесі Українки та її творчості.
Видання призначене широкому колу прихильників української і грецької літератур, а також тим, хто цікавиться українсько-грецькими культурними зв’язками.
Лебедева В.П., Узбек Е.А., Дзюбенко Н.А. «Мы есть. Мы были. Будем Мы». «Греческая операция» НКВД в Харькове. - Харьков: Тимченко А.Н., 2009.- 672 с.

Будучи крупным торговым и промышленным центром Российской империи и долгое время оставаясь столицей Советской Украины, Харьков был городом, где издавна жили греки. В конце 1937 года Харьков оказался в эпицентре «греческой операции», проводимой НКВД в СССР. Жертвами сталинских репрессий стали десятки мирных граждан: врачи, ученые, общественные деятели, студенты, торговцы фруктами... Им всем инкриминировалось слово «грек» зловеще подчеркнуто красным карандашом...
На основе архивных материалов и уникальных воспоминаний воссоздается образ Харькова и греков Харькова в 30-ых гг. ХХ века.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей многонационального Харькова и греков Украины.
Від Міжнародної Академії рейтингових технологій і соціології “Золота Фортуна”
Роксолана. Увертюра. - К.: ТОВ “Задруга”, 2009 — 336 с.

У цій книзі публікується увертюра, а також сцени №1, №2, №3 з двохактового балету “Роксолана”. У чудовому симфонічному творі автор зумів передати розмаїття багатонаціональної музичної палітри ХVI сторіччя, часів правління Османського Султана Сулеймана та його жінки, слов’янки за походженням, Роксолани. У творі гармонійно поєднуються основи класичного симфонічного мистецтва та імпульсивні ритми початку ХХI сторіччя. Унікальність та величезна зручність цієї збірки складається у тому, що вперше в одному виданні поєднані клавір, оркестрові партитури та партії, які роздруковані окремо для кожної групи інструментів. Доктора Дмитра Акімова можна за правом називати гідним продовжувачем вікових традицій слов’янського класичного симфонічного мистецтва. У творі глибоко розкриті теми патріотизму, любові, військової гідності та тонкої політики в часи багаторічної війни, яка охопила всю Європу.
Від автора Шевчук Любові.
Шевчук Любов. Дорогами життя: сакральне і земне. Поезії.- Львів: Ліга-Прес, 2010. - 232 с.

У поетичну збірку “Дорогами життя: сакральне і земне” увійшли образки, спогади, роздуми, посвяти найдорожчим людям, які є найціннішим скарбом життя поетеси.
Від автора Ігнатьєва Віталія Аркадійовича
Ігнатьєв Віталій Аркадійович. Націософія: соціально-філософський аналіз: монографія. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - 209 с.

Монографія присвячена дослідженню фундаментально філософських проблем класичної традиції тлумачення націоналізму крізь призму онтологічної, методологічної та історико-філософської проблематики, що закладає теоретичну основу для формування філософського дискурсу нації в соціальній філософії. Виділення філософського предмету дослідження нації (націософії) і відділення останньої від загальної теорії нації (націології) дозволяє окреслити і дослідити фундаментально філософські джерела, які містять в собі теорії націоналізму. Останні виявляють комплекс протиріч, що формуються не тільки практичними, а й внутрішньо-філософськими процесами. Тому націоналізм, окрім суспільних та ідеологічних явищ, можна розглядати як філософський дискурс, що утворюється на межі парадигмальних змін у самій філософії.
Від Державної установи “Інституту економіки та прогнозування НАН України”
Диверсифікація доходів місцевих бюджетів: Монографія. - К., 2010. - 320 с.: табл., рис.

У монографії розглядаються засади формування доходів місцевих бюджетів та податкові повноваження місцевих органів влади; проаналізовано вплив різних видів податків на неподаткових надходжень на доходну частину місцевих бюджетів України; визначено особливості податкової автономії місцевих органів влади; обгрунтовано пропозиції щодо можливості застосування зарубіжного досвіду та перспективних напрямів диверсифікації доходних джерел органів місцевого самоврядування України.
Для керівників усіх рівнів, науковців, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ.
Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку: Монографія. - К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 480 с.: табл., рис.

Колективна монографія є результатом досліджень природи шокових збурень та їх наслідків для економіки України. Змістовно охоплює як теоретичні засади макроекономічної стабільності, впливу шоків на економічні процеси, оцінку адаптивності економіки за її складовими, так і розроблення методичних і модельних підходів до прогнозування певних видів шоків. Складається з дев’яти розділів, кожен із яких містить результати наукових досліджень за різними складовими вітчизняної економічної системи.
Для науковців, службовців органів державної та виконавчої влади, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей ВНЗ України.
Розвиток банківської системи України: Монографія. - К.: Ін-т екон. та прогнозув., 2008. - 584 с.

У монографії визначено сутність фінансового посередництва, його функції й моделі, посередницьку роль банків України на фінансовому ринку. Визначено теоретичні, інституційні засади інтеграції й розвитку банківського, промислового та страхового капіталів. Викладено теоретико-методологічні засади регулювання й нагляду в банківській сфері, стан і проблеми їх організації в Україні та напрями вдосконалення, інструментарій для прийняття рішень з питань грошово-кредитної політики, проблеми валютного контролю в банківському секторі й регулювання присутності іноземного капіталу у вітчизняній банківській системі. Висвітлено сутність, чинники й індикатори фінансової безпеки комерційних банків і банківської системи в цілому, загрози їй. Запропоновано концептуальні засади фінансової безпеки комерційних банків в Україні.
Робота є результатом наукових досліджень, виконаних Інститутом економіки та прогнозування НАН України в 2004-2007 рр.
Для фахівців з питань банківської справи, вчених-економістів, викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Стійкість фінансових ринків України та механізм її забезпечення. - К., НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 492 с.: табл., рис.

Визначено теоретико-методологічні засади стійкості комерційного банку і банківської системи, кредитних спілок, страхових компаній і страхової системи, державної пенсійної системи і недержавних пенсійних фондів, фондового ринку. Визначено сутність, чинники виникнення і особливості прояву банківських криз. Дана оцінка стійкості банківської системи України та її інститутів, вітчизняних мікрофінансових організацій і страхових компаній, пенсійного і фондового ринків. Викладені механізми забезпечення стійкості банківської системи України, подолання кризових явищ на вітчизняному ринку іпотечного кредитування, організації процесу управління ризиками в банку. Проаналізовані напрями забезпечення фінансової стійкості страхових компаній і страхової системи, шляхи підвищення стійкості пенсійного забезпечення в Україні, заходи відновлення стійкості фондового ринку.
Для фахівців і науковців у галузі фінансів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Теорія, політика та практика сільського розвитку. - К., НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 376 с.: табл., рис.

Досліджуються теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики та інституціональні основи ставлення сільського розвитку в Україні, окреслено шляхи формування його вітчизняної політики. Запропоновано методику бальної оцінки людського капіталу села та методичні підходи до його активізації. Розкрито основні напрями зміцнення економічного потенціалу сільського розвитку. Досліджено диференціацію умов сільського розвитку на рівні адміністративних районів і здійснено типологізацію сільських територій цього рівня за рядом ознак. Визначено можливості використання досвіду політики сільського розвитку ЄС в Україні.
Книга розрахована на науковців, фахівців агропродовольчого виробництва і регіонального розвитку, працівників органів державного управління і місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів і студентів ВНЗ гуманітарного профілю.
Федулова Любов Іванівна. Економіка знань: Підручник. К., НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2009. - 600 с.: табл., рис.

Розглянуто характерні особливості та передумови виникнення економіки знань; сутність знання як економічного ресурсу та вказано на взаємозв’язок знання та ресурсної теорії. Охарактеризовано об’єкти економіки знань; проаналізовано досвід європейських країн, які мають за мету сформувати новий тип економіки, в основі якої знаннєвий ресурс суспільства; показано роль науки, освіти та високотехнологічного виробництва в системі економіки знань. Розкрито сутність та стратегічну роль управління знаннями в організації (менеджмент знань).
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів економічних факультетів.
Від “Дунайсько-Карпатської програми”
Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарук. - Гриф Фонд, 2010. - 96 с.

Тим, хто любить і цінує народне мистецтво...
Стрункі смереки в променях ранкового сонця, світло весни і перші ніжні квіти, радість Великодня, Різдва і святість Молитви складними величними взорами засвітились у художній вишивці Ольги Писарук. Її унікальні роботи, заповнені вишиттям і мережкою по всій площині полотна, ввібрали в себе барвистий голос Покуття, строгість Горган, щирість своєї родини, мудрість нелегкого життя і безмежну любов — до людей, до природи, до рідного душі Карпатського краю.
Усі вишивки, подані в даному виданні, виконані Заслуженою майстринею України, членом Спілки художників України Ольгою Писарук і зберігаються в автора. Близько двох сотень робіт знаходиться в приватних колекціях в Україні та за кордоном — у Канаді, Сполучених Штатах Америки, країнах Європи. Загальна кількість робіт, виконаних майстринею, сягає чотирьохсот. Переважна більшість візерунків вишивок — авторські орнаменти Ольги Писарук. Публікуються вперше.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2010 Webmaster: webmaster@library.kr.ua