[HOME]

ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata

[ HOME ]
Фон Подаровані видання


ПОДАРОВАНІ ВИДАННЯ ЗА СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2011 РОКУВід Національної спілки краєзнавців України
Що ми залишимо нащадкам?: зб. матеріалів і док. про держ., громад. діяльн. та наук. роботу акад. НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька / за ред. акад. НАН України В.А. Смолія. - К., 2008. - 552 с.

Збірник підготовлений на пошану Героя України, відомого державного та громадського діяча, вченого-історика, академіка НАН України, почесного громадянина семи міст, почесного професора 13 вищих навчальних закладів Петра Тимофійовича Тронька. Документи і матеріали висвітлюють масштаби та напрями його наукової й громадської діяльності, розкривають найважливіші віхи життєвого шляху та творчої праці.
Видання виконано в рамках нового напряму в українській біографістиці, який вибудовується на порубіжжі соціальної та інтелектуальної історії.
Я тобою, Україно, живу...: літопис життя і діяльн. вчен., держ.і громад. діяча, акад. НАН України Петра Тимофійовича Тронька. - К.: “Фенікс”, 2010. - 200 с.

Видання-фотолітопис висвітлює життя і діяльність видатного українського вченого-історика, державного і громадського діяча, академіка НАН України, Героя України Петра Тимофійовича Тронька.
Видання присвячене 95-річчю П.Т. Тронька.
Для істориків, біографістів, краєзнавців, шорокого кола читачів.
Від Посольства Фінляндії в Україні
Мейнандер Г. Історія Фінляндії: Лінії, структури, переломні моменти / переклала зі швед. Наталя Іваничук. - Львів: ЛА “Піраміда”, 2009. - 216 с.

Праця відомого фінського вченого Генрика Мейнандера “Історія Фінляндії” завоювала популярність не лише на його батьківщині, а й в багатьох країнах Європи. Нарешті виходить і українською у перекладі Наталі Іваничук.
В “Історії Фінляндії” український читач знайде чимало подій, споріднених з рідною історією.
Мейнандер Г. Фінляндія, 1944: війна, суспільство, настрої. - К.: Темпора, 2010. - 296 с.

Праця відомого фінського історика Генрика Мейнандера розповідає про один із найцікавіших та найвідповідальніших періодів Республіки Фінляндії у ХХ ст. - про т. зв. Другу російсько-фінську війну. На багатому фактажному матеріалі автор розкриває прагнення фінської влади та суспільства відстояти і зберегти державну незалежність країни під час політичних і територіальних змін, спричинених завершенням Другої світової війни. Опис подій подається на тлі загальноєвропейських та світових політичних процесів 1940-х років, а також у контексті внутрішньофінських подій і суспільних настроїв.
Книга розрахована на всіх, хто цікавиться європейською політичною історією ХХ ст.
Вехвіляйнен Олі. Фінляндія в Другій світовій війні: між Німеччиною і Росією. - К.: Темпора, 2010.

Книжка розкриває непросте геополітичне становище Фінляндії в Другій світовій війні. Автор аналізує складні політичні, суспільні та економічні аспекти перебування країни “між Німеччиною та Росією”. Книжка коротко, але докладно описує постання фінської державності, Зимову війну 1939-1940 р., фінську участь у Другій світовій війні та післявоєнний період у країні.
Видання розраховане на істориків, політологів, усіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.
Від редакції газети “Літературна Україна” та видавництва “Ярославів Вал”
“Українські вісті” в Європі й Америці (1945-2000). Бібліографічний покажчик змісту газети “Українські вісті”: у 2-х т. / упорядник С. Козак. - К.: “Літературна Україна”/”Ярославів Вал”, 2010. - Т. 1: 1945-1967. - 592 с.

Покажчик “Українські вісті” в Європі й Америці” є першою спробою подати вичерпну бібліографічну інформацію про зміст газети за весь період виходу її у світ. Покажчик висвітлює зміст усіх 3398 чисел унікального видання, яке з 1945 по 2000 рік виходило спочатку в Західній Європі, відтак в Америці. На її сторінках було вміщено понад 50 тисяч публікацій: інформаційних заміток, уривків художніх творів, статей, нарисів, репортажів та ін. матеріалів українських та іноземних авторів.
Розрахована на літературознавців, журналістів, істориків, філологів, письменників, видавців, перекладачів, бібліотекарів, учителів, студентів і читачів, які цікавляться українською літературою, подіями міжнародного життя, історією української діаспори. Це науково-довідкове видання стане в пригоді науковцям — усім, хто досліджує історією життя українців поза Україною та історію української преси.
“Українські вісті” в Європі й Америці (1945-2000). Бібліографічний покажчик змісту газети “Українські вісті”: у 2-х т. / упорядник С. Козак. - К.: “Літературна Україна”/”Ярославів Вал”, 2010. - Т. 2: 1968-2000. - 560 с.

Покажчик “Українські вісті” в Європі й Америці” є першою спробою подати вичерпну бібліографічну інформацію про зміст газети за весь період виходу її у світ. Покажчик висвітлює зміст усіх 3398 чисел унікального видання, яке з 1945 по 2000 рік виходило спочатку в Західній Європі, відтак в Америці. На її сторінках було вміщено понад 50 тисяч публікацій: інформаційних заміток, уривків художніх творів, статей, нарисів, репортажів та ін. матеріалів українських та іноземних авторів.
Розрахована на літературознавців, журналістів, істориків, філологів, письменників, видавців, перекладачів, бібліотекарів, учителів, студентів і читачів, які цікавляться українською літературою, подіями міжнародного життя, історією української діаспори. Це науково-довідкове видання стане в пригоді науковцям — усім, хто досліджує історією життя українців поза Україною та історію української преси.
Від Ради Рівенського міського об'єднання товариства “Просвіта”
Дибко І. Ґільґамеш. Поема. - Рівне: видавець О. Зень, 2010. - 110 с.

“Ґільґамеш” - сумерійський епос про міфічного царя сумерійського міста Урук, “найвеличнішого царя світу, двох третин богів і третини людей”.
Це антична лицарська епопея, що займає почесне місце серед пам'яток світової літератури. Текст твору клинописом аккадською мовою на глиняних табличках віднайдено археологами при розкопках палати ассирійського правителя Ашшурбаніпала (668-663 рр. до н.е.). Розшифровку табличок і запис твору англійською мовою здійснив англійський учений Кемпбел Томпсон.
Переспів з англійської на українську мову здійснила Ірина Дибко-Филипчак (США) — талановита письменниця, перекладачка, літературний критик, громадська діячка, членкиня Міжнародного письменницького ПЕН-клубу.
Головна тема твору — пошуки безсмертя для свого народу та для себе, любов до людини, до друга, смуток по втраті найближчих і невимовне бажання жити.
Від автора Сергія Зеленського
Зеленський С.М. Провадження у справах про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності: навчальний посібник. - Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2009. - 152 с.

Навчальний посібник визначається його теоретико-прикладною спрямованістю, а також тим, що у ньому надані пропозиції, спрямовані на вирішення питань надання правової допомоги, психологічної підтримки дитини у кримінальному процесі та підвищення ефективності діяльності слідчих підрозділів, прокуратури та суду у вирішенні справ про суспільно небезпечні діяння осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності.
Видання розраховане на використання у навчальному процесі при вивченні проблем кримінального процесу курсантам, студентам, магістрам вищих навчальних закладів юридичного профілю Міністерства освіти України.
Від автора В. Масленікова
Масленіков В. Стародавня історія України в легенді про братів-засновників Києва та в інших легендах і джерелах: історичний етимологічний словник. - К., 2011. - 124 с.

Ця книга пояснює легенду про братів-засновників Києва, факти вітчизняної історії. Вона досліджена способом ототожнення її постатей з певними етносами. Усі досліджені легенди є джерелом розуміння етнополітичних процесів, які відбувалися в Україні в І тисячолітті до н.е. - І тисячолітті н.е. Історичні етимології — це безцінне, унікальне і майже безкрайнє джерело історичної інформації, джерело, яке зараз, майже не використовується.
Крім київської легенди в роботі досліджена й глава “Розташування Європейської Сарматії” твору Птолемея “Географія”. Велика увага приділена опису Причорномор'я в “Натуральній історії” Плінія Старшого та цьому ж опису в “Готиці” Йордана, а також “Історіям” Геродота.
Книга може бути цікавою для будь-якого читача, небайдужого до вітчизняної історії, в тому числі й для студентів-лінгвістів та студентів-істориків.
Від автора Віри Вовк
Вовк Віра. Мережа. - Львів: БаК, 2011. - 152 с.

Спогади. Фотодокументи. Бібліографія останніх років.
Вовк Віра. Обарінки: Казки, байки, притчі й афоризми. - Дніпропетровськ: Пороги, 2010. - 64 с.

Віра Вовк — українська письменниця, літературознавець, прозаїк, драматург і перекладач на португальську мову української поезії.
“Обіранки” - друга книга, котра побачила світ у видавництві журналу “Бористен”. У своїх поетичних мініатюрах авторка використала доступні і знані для читача жанри, такі як байка, казка, притча, афоризм. У невеликих ліро-епічних віршах, написаних езопівською мовою, просліджується повчально-гумористичний чи сатиричний підтекст з алегористичним змістом, у якому людське життя відтворюється в образах тварин, рослин, речей.
Для широкого кола читачів.Фон


Фон

[ HOME ]
Фон Подаровані видання
Фон Фон © ОУНБ, Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua