[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон “Світ і Україна: взаємозв‘язок глобального та національного розвитку”
LOGO
Фон

“Світ і Україна: взаємозв‘язок глобального та національного розвитку”

Науково-практична конференція.
16 листопада 2011 р.

Людство ніколи не було однорідним і уніфікованим за своїми ключовими характеристиками — економічними, політичними, культурними, етнічними національними, релігійними. Заважди існувало багато чинників його розподілу на різні утворення.

Але зараз ми живемо в епоху колосальних змін. Становлення глобальної господарської системи, що руйнує кордони національних господарств - найбільш значущий процес, який визначив обличчя світу на межі ХХ-ХХІ століть. Складно відповісти на питання, яке місце займатиме кожна суверенна держава в цьому процесі, як він повинен вживатися в суспільство, і яка в ньому роль Заходу і Сходу. Глобалізація - це процес економічної, культурної та політичної інтеграції світу. В нинішньому тисячолітті міжнародне співробітництво переходить в еру глобалізації, що відкриває для людства не тільки раніше небачені можливості розвитку й якісного росту, але й нові загрози, проблеми і тотальні конфлікти.

Цей механізм є об'єктом грунтовних досліджень, дискусій та суперечок серед економістів і політиків. Тому, за ініціативи відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського 16 листопада 2011 р. відбулася науково-практична конференція :

“Світ і Україна: взаємозв‘язок глобального та національного розвитку”.

Захід підготували та провели працівники відділу разом із викладачами Кіровоградського державного технічного університету, Кіровоградського інституту комерції, Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу. В роботі конференції взяли участь близько 150 представників студентської молоді нашого міста.

На засіданні розглядалися актуальні теоретичні та практичні проблеми глобалізації як фактору впливу на економіку нашої країни й світу. Соціально-економічні аспекти глобалізації розкрила студентка кібернетико-технічного коледжу Анастасія Кондратенко. Поняття, чинники, рушійні сили глобалізації світового господарства були темою доповіді студентки КНТУ Катерини Горової.

Економічна й фінансова глобалізація – ключовий процес розвитку світової економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст., наслідком якого стала нова якість економічних зв’язків, що дозволяє вважати глобальну економіку принципово новим явищем, яке не має аналогів в економічній історії. Відомими стали слова засновника банкірського дому Ротшильдів Маера Ротшильда: “Дайте мені керувати грошима країни, й мені немає діла до того, хто створює в ній закони”. Як саме керують грошима в Україні й світі та за якими економічними законами живе світова спільнота, намагалися з'ясувати учасники конференції. Сутність фінансової глобалізації, її основні елементи та вплив на розвиток фінансового сектору України розкрили у своїх доповідях викладач кібернетико-технічного коледжу Олена Шиморова та студенти Олена Боброва і Катерина Рябченко.

Системні кризи не є новим явищем для світової економіки. Однак це явище досить своєрідне і тривожне. Зрозуміло, що фінансова криза впливатиме на всі регіони світового господарства в цілому і на Україну зокрема. Вплив та наслідки кризових явищ на регіони та окремі країни світу розкрили у своїх доповідях студент кібернетико-технічного коледжу Олександр Олійник та студентка Кіровоградського національного технічного університету Тетяна Петрова.

Результати досліджень, проведених компанією “Reputatin Inctitute” у 2008 році, засвідчили, що у США, Німеччині, Великій Британії Україну вважають однією із “шанованих” країн світу. При цьому бралася до уваги її політична, економічна та культурна значущість, туристична привабливість, стан соціальних інститутів, якість товарів і послуг. У ренкінгу (ранжированому списку, складеному в США) Україна посідає 19 місце, випередивши Францію та Росію. У британському ренкінгу Україна - на 16 місці. Така увага з боку “сильних світу” свідчить про їх зацікавленість в Україні як в об'екті для подальших геоекономічних проектів.

Можливості та шляхи інтеграції України в сучасну економічну систему висвітлив у своїй доповіді студент кібернетико-технічного коледжу Дмитро Петренко.

Прозорість кордонів сприяє масовій міграції населення з бідних регіонів світу до заможних країн. За деякими даними до 2025р мігранти можуть скласти 25-50% населення Південної Америки, країн ЄС та Японії, не набувши при цьому ніяких прав. Взагалі, міграція може ускладнити соціально-етнічну ситуацію в будь-якій країні. А створення різних таборів для мігрантів вважають одним із елементів “організаційної війни”, яку можуть вести проти держави-конкурента. Як ці процеси позначились зокрема на українському ринку праці, дослідили у своїх доповідях кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки праці та менеджменту КНТУ Наталія Глевацька та студентка КНТУ Інна Таран.

Виходячи із різноманіття економічного життя сучасного суспільства, можна стверджувати, що існує ціла низка взаємозалежних явищ, об'єднаних у поняття “економічної війни”. Що таке “економічна війна”, які її форми і методи та які наслідки руйнівного впливу економічних війн на економіку держав, що розвиваються, висвітлив у своїй доповіді студент Кіровоградського інституту комерції Павло Дем'яненко.

Економічні війни є одним із проявів глобалізації. Серед форм цих війн - фінансові війни. У свою чергу до їх видів належать бюджетні, кредитні, валютно-курсові. Саме про методи здійснення валютно-курсових війн між державами світу мова йшла в одній із найцікавіших доповідей конференції: “Валютні війни у глобалізованому середовищі”. Доповідач - студентка кібернетико- технічного коледжу Валерія Костенко.

Соціальні загрози і наслідки глобалізму невидимі. Захист національних інтересів, стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз повинна забезпечити система національної безпеки держави. Управління соціально-економічною безпекою держави, яка є невід'ємною складовою цієї системи, стала темою обговорення учасників конференції. Цю проблему в своїх доповідях висвітили студентка Кіровоградського інституту комерції Тетяна Бойко та студентка кібернетико- технічного коледжу Людмила Ткаченко.

Енергетична безпека стала одним із найголовніших імперативів глобального розвитку в ХХІ ст. Студентка Кіровоградського інституту комерції Ганна Земцова у своїй доповіді зазначила, що прогнозування й протидія небезпекам для економіки в енергетичній сфері має бути основним напрямом стратегії енергетичної безпеки України.

Постіндустріальний глобалізм початку ХХІ ст. - це реальна соціально-економічна система, що фактично заволоділа світом і нав'язала йому нову небачену форму тоталітаризму. Глобалізація світового розвитку, як об'єктивний процес інтеграції, перетворилася в нав'язану світові силову глобалізацію, і, як наслідок, створила глобальну економіку — наживу для небагатьох. Тож необхідно перетворити її на соціально-орієнтовану економіку для всіх.

У цьому столітті буде вирішуватися драматична дилема: або людство стане єдиною родиною, або загине. Саме на це наголошував у заключному виступі конференції кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін Кіровоградського факультету менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв Віталій Павченко.

У західного вектора глобалізації є свій набір економічних правил: відкриття кордонів, дерегуляція та приватизація національних економік. Тож публічне обговорення засобів корегування розвитку глобалізаційних процесів з урахуванням особливостей власної країни сприяє формуванню свідомості студентів, розумінню ними процесів глобальних трансформацій у сучасному світі. Майбутні фахівці мають забезпечити свій гідний внесок у пошук шляхів розвитку ефективної національної економіки та використати отримані знання для підвищення добробуту народу.

Список виступів:

1. Соціально-економічні аспекти глобалізації
Анастасія Кондратенко,студентка кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 57 KB)

2. Глобалізація світового господарства: поняття, причини, рушійні сили.
Катерина Горова,студентки КНТУ

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 70 KB)

3. Сучасні тенденції розвитку світової фінансової системи та фінансової системи України.
Олена Шиморова, викладач кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 16 KB)

Презентація

4. Розвиток фінансового сектору економіки України в умовах глобалізації інвестиційних процесів
Олена Боброва, студентка кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 181 KB)

5. Банківський сектор економіки України: проблема протидії відмиванню злочинних доходів.
Катерина Рябченко, студентка кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 226 KB)

Презентація

6. Світова фінансова криза: глобальні та локальні акпекти
Олександр Олійник, студент кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 221 KB)

7. Світова фінансова криза: глобальні та локальні акпекти
Тетяна Петрова, студентка Кіровоградського національного технічного університету

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 160 KB)

8. Інтеграція України у сучасну економічну систему
Дмитро Петренко, студент кібернетико-технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 221 KB)

Презентація

9. Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці України
Інна Таран, студентка КНТУ .

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 226 KB)

10. Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці України
Павло Дем'яненко, студент Кіровоградського інституту комерції.

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 221 KB)

11. Вплив процесів глобалізації на стан ринку праці України
Валерія Костенко, студентка кібернетико- технічного коледжу

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 179 KB)

12. Актуальні проблеми екологічної безпеки України
Тетяна Бойко , студентка Кіровоградського інституту комерції

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 123 KB)

13. Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України
Людмила Ткаченко , студентка кібернетико- технічного коледжу .

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 173 KB)

Презентація[ HOME ]

“Світ і Україна: взаємозв‘язок глобального та національного розвитку”
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua