[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон Результати засідання круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання»
LOGO
Фон

Результати засідання круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання»

 

21 травня 2015 року в рамках кампанії «Громадське лобіювання інтеграції екологічної складової у стратегії і програми регіонального розвитку» в м. Кіровограді в Орхуському центрі екологічної інформації відділу документів з економічних, технічних та природничих наук ОУНБ ім. Д.Чижевського Всеукраїнська екологічна ліга провела круглий стіл «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання».
У засіданні круглого столу взяли участь: Смаглюк Василь Віталійович, керівник апарату Кіровоградської обласної державної адміністрації, Ковтунов Олександр Володимирович, директор Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації, Деревінська Катерина Олександрівна, в.о. начальника відділу соціально-гігієнічного моніторингу Головного управління Держсанепідслужби в Кіровоградській області, Гайдук Катерина Іванівна, заступник начальника обласного управління водних ресурсів, Останній Віталій Миколайович, начальник управління комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, заступники голів селищних рад, представники управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, науковці, представники громадських природоохоронних організацій, ЗМІ.
Відкрила пленарне засідання голова Всеукраїнської екологічної ліги, голова Національної екологічної ради України Тетяна Валентинівна Тимочко. Вона зазначила, що інтеграція екологічної складової в регіональні стратегії розвитку областей є запорукою розв’язання багатьох проблем, пов’язаних із забрудненням довкілля. Експерти Всеукраїнської ліги проаналізували проекти обласних Стратегій розвитку до 2020 року та дійшли висновку, що в більшості з них немає чітко визначеної екологічної складової, що є ключовою вимогою європейських директив, які наша держава має імплементувати відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тому основною метою засідання круглого столу є внесення пропозицій щодо розв’язання екологічних проблем Кіровоградської області для того, які б були враховані під час формування розділу з питань збереження довкілля в Стратегії розвитку Кіровоградської області до 2020 року.


Учасники зібрання розглянули такі питання:

 • екологічна ситуація в Кіровоградській області та шляхи її поліпшення;

 • впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території міста;

 • санітарно-гігієнічний стан водопостачання населення області;

 • моніторинг поверхневих вод та їхній стан;

 • забруднення вод нітратами;

 • сучасний кадастр водних ресурсів Кіровоградської області як шлях до геоекологічної оптимізації регіону;

 • пестициди та агрохімікати – проблеми й ризики для здоров‘я людини та довкілля (на теренах області);

 • найгостріші екологічні проблеми м. Кіровограда та можливі шляхи їхнього розв‘язання.

Директор Департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Ковтунов Олександр Володимирович, в своєму виступі визначив основні екологічні проблеми області та шляхи їх подолання.

Кіровоградська область має потужно розвинений промисловий потенціал, що зумовлює значне техногенне навантаження на навколишнє середовище. Основними забруднювачами довкілля є підприємства добувної та переробної промисловості, транспорту та зв‘язку.

Найбільшими екологічно небезпечними об‘єктами на території області є: Східний гірничо-збагачувальний комбінат (Кіровоградський, Маловисківський, Петрівський райони); ТОВ «Побузький феронікелевий комбінат» та Кіровоградське ВКГ Обласне комунальне виробниче підприємство «Дніпро-Кіровоград». Основна проблема щодо вирішення - це брак фінансування, позбавлення екологічних інспекцій функцій контролю.

Заступник начальника обласного управління водних ресурсів Катерина Гайдук висвітлила проблемні питання щодо стану водних об‘єктів області.

Водні об‘єкти області забруднюються комунальними та промисловими стоками, що зумовлює їхній незадовільний стан. Значний вплив на стан водних об‘єктів мають шахтні води. Зокрема, щороку Інгульська шахта Східного гірничо-збагачувального комбінату скидає у р. Інгул майже 8 тис. т забруднюючих речовин. Необхідне проведення заходів щодо очищення шахтових вод. Розроблений проект реконструкцій очисних споруд на Інгульській шахті, але він ще не впроваджений. В ході обговорення також було запропоновано будівництво водогонів для сільської місцевості та виділення на це фінансування.

За статистичними даними в Кіровоградській області протягом 2014 року було зібрано понад 251 422 т твердих побутових відходів. Всього на полігонах і сміттєзвалищах області накопичено 2,6 млн. т відходів. Але питання щодо будівництва сміттєпереробного комплексу в м. Кіровограді досі не вирішено.

Керівник обласного осередку ВЕЛ Віталій Приходько представив хід реалізації пілотного проекту по збору та утилізації елементів живлення на території міста, а також звернув увагу на впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів.

Учасники зібрання звернули увагу на не менш важливу проблему - утилізацію непридатних та заборонених до використання пестицидів. Згідно з результатами інвентаризації встановлено, що станом на 15 січня 2012 року на території області зберігалося 873,75 т непридатних і заборонених до використання пестицидів та агрохімікатів на 110 хімічних складах. Дуже часто ці склади є напівзруйнованими і становлять значну небезпеку для довкілля та здоров‘я людей, оскільки пестициди забруднюють грунт і проникають у підземні води.

Науковці педагогічного університету ім. В. Винниченка зосередили увагу на стані мережі природно-заповідного фонду області, яка включає 221 природно-заповідну територію (ПЗФ). Відсоток заповідності є одним з найбільших в Україні (4,14 %), проте межі багатьох об‘єктів ПЗФ не винесено в натуру. Крім цього, антропогенне навантаження на порушення заповідного режиму створюють несприятливі умови для функціонування та розвитку територій природно-заповідного фонду. Кандидат біологічних наук, доцент Кіровоградського педагогічного університету ім. В. Винниченка Валентина Миколаївна Мірза-Сіденко, запропонувала створення Чорноліського заповідного парку на території області та створення екомережі Кіровоградської області.
Учасники круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання» зазначили, що для поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його деградації необхідно здійснити комплексні заходи та висловили пропозиції щодо розв’язання екологічних проблем області, які викладено в резолюції.

Резолюція круглого столу «Екологічні проблеми Кіровоградської області та шляхи їх розв’язання» (Проект).

Кіровоградській обласній державній адміністрації:

 • розробити та включити до Стратегії розвитку Кіровоградської області на період до 2020 року окремий розділ (Стратегічна ціль 4 «Екологічна безпека та збереження довкілля»);

 • залучити громадськість і науковців до реалізації заходів і проектів зі збереження навколишнього середовища Кіровоградської області, зокрема:

 • створити науково-експертну раду при Обласній державній адміністрації з представників профільних наукових установ та громадських природоохоронних організацій;

 • розробити програму інформування та просвіти населення з питань, що стосуються довкілля;

 • сприяти реалізації громадських ініціатив та проектів щодо збереження природного середовища;

 • виділити з обласного бюджету кошти для фінансування робіт з винесення меж в натуру (на місцевості) територій та об’єктів природно- заповідного фонду.

Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної державної адміністрації:

 • створити реєстр складів з непридатними пестицидами та забруднених отрутохімікатами ділянок в Кіровоградській області;

 • здійснити поетапне перезатарювання та зваження непридатних пестицидів з метою подальшого вивезення для екологічно безпечної утилізації;

 • провести рекультивацію території розміщення покинутих ракетних шахтно-пускових установок на території Кіровоградської області;

 • здійснити заходи щодо винесення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натуру, актуалізувати матеріали обґрунтувань для створення нових об’єктів ПЗФ;

 • розробити програму вивезення з м. Кіровограда та інших населених пунктів регіону відвалів гірських порід та забалансової уранової руди для її подальшого безпечного захоронення.

Департаменту агропромислового розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації:
- розробити програму виведення з інтенсивного використання деградованих, малопродуктивних та забруднених сільськогосподарських земель;

 • організовувати інформаційні заходи та практичні семінари, спрямовані на розвиток органічного землеробства;

 • розробити конкретні заходи (спільно з іншими департаментами ОДА) щодо захисту ґрунтів сільськогосподарських угідь від ерозії;

 •  запровадити систему екологічного моніторингу та контролю за ефективністю використання земельних ресурсів, обсягами внесення мінеральних добрив, засобів захисту рослин від хвороб та шкідників сільгоспкультур з метою своєчасного виявлення зміни якісного стану земель і властивостей ґрунтів внаслідок нераціонального їх використання;

 • посилити контроль за використанням земель водного фонду, а також екологічним станом поверхневих вод, які використовують для потреб сільського господарства.

 • Департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської обласної державної адміністрації:

 • провести інформаційно-просвітницьку кампанію з популяризації системи роздільного збирання побутових відходів;

 • закрити та рекультивувати перевантажені полігони твердих побутових відходів у Кіровоградській області;

 • впровадити європейську систему роздільного збирання твердих побутових відходів, здійснити санацію сміттєзвалищ, що не відповідають нормам екологічної безпеки; модернізувати схеми санітарного очищення населених пунктів області з урахуванням сучасних тенденцій поводження з побутовими відходами;

 • розробити та реалізувати проект реконструкції Дніпровської водоочисної станції магістрального районного водопроводу «Дніпро - Кіровоград».

Державній екологічній інспекції України:
— перевірити підприємства, які здійснюють утилізацію небезпечних відходів у Кіровоградській області, щодо дотримання ліцензійних умов та вимог екологічної безпеки.


Головному управлінню Державної санітарно-епідеміологічної служби в Кіровоградській області:

 • здійснити відбір та аналіз проб води з основних підземних джерел питного водопостачання в Кіровоградській області та оприлюднити результати на сайті Держсанепідемслужби Кіровоградської області.

 • Звернутися до Верховної Ради України з пропозиціями щодо законодавчого врегулювання таких питань:

 • звільнення від сплати екологічного податку підприємців, які впроваджують енерго- та ресурсоощадні технології у виробничий процес, здійснюють роздільне збирання та перероблення побутових відходів;

 • реформування економічної системи природокористування й природовідтворення шляхом збалансованого поєднання примусово- обмежувальних та стимулюючо-компенсаційних еколого-економічних механізмів;

 • внесення змін до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та інших нормативно-правових актів для визначення повноважень обласних державних адміністрацій у сфері заповідної справи;

 • внесення змін до Закону України «Про відходи», зокрема передбачення фінансової відповідальності власників відходів за відсутність договорів на їхнє вилучення (первинну переробку, сортування, вивезення);

 • зменшення вартості розмитнення техніки для сортування та перероблення твердих побутових відходів.

 


Фон


Фон

[ HOME ]

Відбулася виробнича нарада щодо проведення в Кіровоградській області Всесвітнього Дня Довкілля
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua