[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон Засідання круглого столу
LOGO
Фон

 

Засідання круглого столу

 

6 листопада 2014 року на базі Орхуського центру екологічної інформації відбулося засідання круглого столу з питань:

  •  стан та перспективи розвитку природно-заповідної справи в Кіровоградській області;
  •  громадське обговорення останніх змін в екологічному законодавстві України щодо призупинення видачі дозволів на відходи та спецводокористування;
  •  про надання у користування земель водного фонду на території Кіровоградської області згідно з Законом України "Про аквакультуру".

         Засідання круглого столу проводив директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Ковтунов. У засіданні взяли участь представники територіальних органів міністерств та відомств України, структурних підрозділів облдержадміністрації, вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та наукових установ, громадських екологічних організацій області.

Під час заходу заступником директора департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Антоніною Хомич було поінформовано про останні нововведення у напрямку реформування дозвільної системи у сфері екології та природокористування. Прийняття Закону України "Про скорочення кількості документів дозвільного характеру", який набув чинності 26 квітня 2014 року, заклало нові правові механізми, спрямовані на звільнення підприємців від необхідності проходження зайвих та обтяжливих адміністративних процедур щодо оформлення дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, спеціальне водокористування та дозволів на поводження з відходами.

Найбільш приємним для суб’єктів господарювання є те, що підприємства, наслідком господарської діяльності яких є викиди забруднюючих речовин III групи, отримують дозвіл із необмеженим строком дії. Це означає, що біля 80% від загальної кількості підприємств області на цей час мають безстрокові дозволи на викиди у повітря і більше не мають потреби у їх продовженні або переоформленні.

Окрім того, запроваджено принципово новий підхід до діяльності у сфері поводження з відходами. Ключова новація полягає в тому, що власники відходів, у яких річний обсяг не перевищує 1000 умовних одиниць, звільняються від необхідності оформлювати будь-які дозволи.
Натомість суб’єкти господарювання, які матимуть відповідний показник у межах від 50 до 1000 умовних одиниць, повинні декларувати свої відходи, тобто один раз на рік подавати через центри надання адміністративних послуг декларацію про утворення відходів. Принцип декларування відходів охоплює практично увесь малий та середній бізнес нашої області – і це також дуже суттєве спрощення, а також зниження витрат, оскільки при поданні декларації не потрібно замовляти будь-які платні висновки чи довідки.

Разом з тим, контроль за крупними утворювачами відходів посилюється, оскільки власники відходів, у яких показник перевищує 1000 умовних одиниць, по-перше, повинні будуть оформлювати єдиний уніфікований вид дозволу, а саме дозвіл на здійснення операції у сфері поводження з відходами, а по-друге, повинні обов’язково включатися до реєстру об’єктів утворення відходів, який ведеться департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1998 року №1360.

Слід зазначити, що відрегульовано питання видачі дозволів на здійснення операції у сфері поводження з небезпечними відходами, і тими, які не є небезпечними. Дозволи видаватимуться департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації, більше немає потреби їх оформлювати через Міністерство екології та природних ресурсів України.

Разом з тим, Антоніна Хомич повідомила громадськості, що є і проблемні питання, адже нова система роботи у сфері поводження з відходами ще повноцінно не запрацювала, оскільки, згідно з Законом України "Про скорочення кількості документів дозвільного характеру", передбачалося, що Кабінетом Міністрів України буде прийнято новий Порядок видачі дозволів та декларування відходів. На цей час порядку поки що немає, але проект постанови з цього питання розроблено і, сподіваємося, що він найближчим часом буде затверджений.

Більш складна ситуація виникла з видачею дозволів на спеціальне водокористування. Перш за все, це пов’язано з тим, що Порядок надання дозволів на спеціальне водокористування, затверджений Кабінетом Міністрів України у 2002 році, чітко не встановлює перелік документів, які повинні подаватися водокористувачем для отримання дозволу. Передбачено подання водокористувачем клопотання із обгрунтуванням потреби у воді, однак не конкретизовано, які саме матеріали повинні включатися до такого обгрунтування.

На практиці використовуються інструкції та форми ще радянських часів, які не відповідають вимогам часу.

Певні незручності та непорозуміння виникають у зв’язку з тим, що процедура надання дозволів на спеціальне водокористування у разі використання підземних вод, визначена статтею 49 Водного кодексу України, передбачає обов’язкове врахування висновків Державної служби геології та надр України при прийнятті рішення щодо видачі дозволу на спецводокористування або відмови у його наданні.

Оскільки на сьогодні у Державної служби геології та надр України відсутні регіональні представництва, процедура надання відповідних висновків у багатьох випадках значно затягується, що призводить до порушення 30-денного терміну на видачу дозволу, передбаченого статтею 49 Водного кодексу України. У зв’язку з цим виникають численні випадки невдоволення водокористувачів.
Для подолання цієї проблеми департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації піднімалося питання про введення посад регіональних представників Держгеонадр України по областях. На сьогодні це питання залишається відкритим.

Про питання охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду області доповіла головний спеціаліст відділу раціонального використання природних ресурсів, природозаповідного фонду та екомережі Сніжанна Лазаренко. Станом на 01 листопада 2014 року в області налічується 221 природно-заповідна територія та об’єкт загальною площею 100348,24 га, з них 26 територій площею 5909,8 га мають статус загальнодержавного значення, решта (195 територій) площею 94438,44 га - місцевого значення.

Крім того, вже є напрацювання щодо створення у перспективі нових територій і об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного та місцевого значення.

Однією з важливих передумов збереження та охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду області є закріплення їх меж на місцевості зі встановленням межових знаків та інформаційних аншлагів.

Із існуючої 221 природно-заповідної території та об’єкту загальною площею 100348,24 га встановлено у натурі (на місцевості) межі лише 82 територій та об’єктів на площі 14576,39 га (з урахуванням територій, розташованих у межах Державного лісового фонду).

Основною причиною затримки проведення робіт зі встановлення меж інших територій (об’єктів) природно-заповідного фонду є відсутність достатнього фінансування з бюджетів усіх рівнів.
Необхідно зауважити, що на даний час не вирішено на законодавчому рівні питання передачі місцевим державним адміністраціям повноважень у сфері природно-заповідного фонду, внаслідок цього не повною мірою забезпечується ефективне державне управління та регулювання у сфері організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду на місцевому рівні.

З цього приводу, департаментом та облдержадміністрацією, неодноразово надавались пропозиції до Мінприроди України щодо необхідності внесення відповідних змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та передачі даних повноважень місцевим державним адміністраціям.

Але, на жаль, згадані вище зміни до законодавства поки що не внесені.

Продовжили круглий стіл з розгляду питння щодо процедури надання водних об’єктів у користування на умовах оренди. Дане питання розкрив директор департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації Олександр Ковтунов. Ним зазначено, що з 01 липня 2013 року набрав чинності Закон України "Про аквакультуру". Дія цього Закону поширюється на правовідносини у сфері аквакультури, що здійснюються у внутрішніх водних об’єктах (їх частинах), рибогосподарських технологічних водоймах, внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України, а також на ділянках суші території України, які використовуються для цілей аквакультури.

На цей час департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації підготовлено сім проектів розпоряджень голови облдержадміністрації про укладення зазначених договорів з орендарями водних об’єктів, які розглянуто на засіданні робочої групи з питань землевідведення.

Станом на 06 листопада 2014 року два відповідні розпорядження вже видано. На цей час перед департаментом стоїть завдання стосовно вирішення на законодавчому рівні питання можливості фінансування за рахунок коштів обласного бюджету робіт з виготовлення паспортів водних об’єктів, землевпорядної документації та нормативної грошової оцінки земельних ділянок, необхідних для оформлення договорів оренди водних об’єктів.

Зокрема, активну участь в обговоренні вищезазначених питань брали представники екологічної громади області.

Топольний Федір Пилипович, доктор біологічних наук, професор Кіровоградського національного технічного університету, запропонував змінити підхід до вирішення питання заповідання територій Кіровоградської області для подальшого досягнення їх статусу загальнодержавного. Якщо скористатися досвідом сусідніх областей, здійснюється лише заповідання окремих ділянок, які насправді мають цінність, а прилеглі до них території залишаються у користуванні громади. Таким чином, зібравши по клаптику цінної землі, ми зможемо створити Національний природний парк на Кіровоградщині. Найголовніша мета - це не лише збільшити відсоток заповідання, а й залишити на теренах нашої області куточки дикої природи для існування рослин та тварин, які на сьогоднішній день потребують охорони та захисту.

Гулай Олександр Володимирович, керівник громадської екологічної організації "Довкілля", вніс пропозицію раз на 10 років проводити повторний моніторинг червонокнижних рослин та тварин на природно-заповідних територіях області, щоб контролювати, як змінюється чисельність того чи іншого виду.

Всі пропозиції та зауваження від громадськості враховані. За результатами круглого столу підготовлено протокольне доручення.

 

 


Фон


Фон

[ HOME ]

Засідання круглого столу
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2014 Webmaster: webmaster@library.kr.ua