[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 

[ HOME ]
Фон «Вода і сталий розвиток»
LOGOФон

23 березня 2015 року відбулося засідання круглого столу “Вода і сталий розвиток”

 


22 березня світова спільнота відзначає Всесвітній День Води. Щороку генеральна Асамблея ООН визначає, під яким гаслом будуть проходити заходи. Тематика Всесвітнього Дня Води цього року присвячена темі «Вода і сталий розвиток».

Водні ресурси в системі забезпечення сталого розвитку України є стратегічним і життєво важливим природним ресурсом. Наша держава володіє значним водоресурсним потенціалом, який тривалий час використовувався нераціонально, що пов’язано з уявленням про його невичерпність. Тому на сучасному етапі виникла необхідність формування і здійснення державної політики сталого водокористування, яка дасть змогу в визначені терміни вирішити комплекс нагальних проблем.

Стратегічною тенденцією і першочерговим завданням на майбутнє є формування інтегрованої системи водогосподарювання, що дасть можливість узгоджувати сучасні потреби у водних ресурсах з майбутніми, забезпечувати баланс державних та корпоративних інтересів у господарському водокористуванні, вміло поєднувати ринкові важелі регулювання з адміністративними, зважувати правові суперечності щодо вилучення водної ренти та відшкодування збитків, нанесених водним джерелам, ліквідовувати дефіцит інвестиційних та інноваційних ресурсів для розбудови водоохоронної інфраструктури.

23 березня 2015 року в Орхуському центрі екологічної інформації відбулось засідання круглого столу “Вода і сталий розвиток”.

Мета проведення заходу — відзначити Всесвітній День Води, привернути увагу суспільства до проблем охорони водних ресурсів у Кіровоградській області, їх раціонального використання для забезпечення потреб економічного та соціального розвитку.

Організаторами заходу виступили Кіровоградське обласне управління водних ресурсів та Орхуський центр екологічної інформації обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І. Чижевського.

В роботі круглого столу взяли участь представники державних установ, фахівці, науковці та члени громадських організацій, а саме: обласного управління водних ресурсів, департаменту екології та природних ресурсів ОДА, державної екологічної інспекції, спеціалісти ОКПВ «Дніпро-Кіровоград», Держсанепідслужби, Кіровоградстандартметрології, екологи, викладачі ВНЗ та інші.

На засіданні круглого столу обговорювалися питання:
- реалізація державної екологічної політики в області;
- раціональне використання водних ресурсів;
- інвентаризація водних об‘єктів;
- реконструкція та модернізація систем водопостачання;
- якість питної води.

Основні напрямки управління водними ресурсами в Кіровоградської області представила заступник начальника Кіровоградського обласного управління водних ресурсів Катерина Іванівна Гайдук. До функціональних повноважень облводресурсів відноситься виконання «Програми державного моніторингу довкілля» в частині здійснення контролю якості поверхневих вод за гідрохімічними показниками. На території області проводяться спостереження у 14 визначених створах. За результатами проведення вимірювань встановлено, що річки області мають високу мінералізацію. Сприяють підвищенню мінералізації скиди у водні об‘єкти кар‘єрних та шахтних вод, які мають значний вміст солей. Вона зазначила, що наявні водні ресурси не забезпечують в повному обсязі потреби населення та галузей економіки регіону, так як на території області вони розподілені нерівномірно. Покриття дефіциту водних ресурсів здійснюється шляхом забору води з річки Дніпро та її подачею в маловодні райони.

Головне, на що звернула увагу Катерина Іванівна – це наближення законодавства України до права і політики ЄС у сфері охорони навколишнього середовища після підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Перші кроки по наближенню управління водними ресурсами в Кіровоградській області за європейським принципом уже зроблені:

- впроваджується управління водними ресурсами за басейним принципом;
- підготовлено проект внесення змін до Водного кодексу України;
- створено робочу групу з питань розроблення пропозицій щодо імплементації ВРД;
- розроблено методику гідрографічного районування територій, схему водогосподарського районування територій;
- розроблені окремі елементи Плану управління річковим басейном;
- фактично з 1 листопада 2014 року здійснюється тимчасове застосування Угоди.

Тарасенко Ірина Миколаївна, начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод Кіровоградського обласного управління водних ресурсів в своєму виступі зазначила, що сутність сталого розвитку водних ресурсів, полягає в тому, що природні джерела повинні бути використані такими способами, які б забезпечували їхню придатність для майбутніх поколінь. Основні напрямки і заходи, спрямовані на охорону водних ресурсів та реабілітацію водних басейнів в області, передбачають: нормування якості води, розробку критеріїв щодо її придатності для різних видів водокористування, скорочення обсягів скидів забруднень у водойми шляхом вдосконалення технологічних процесів, очищення стічних вод.

Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА Антоніна Павлівна Хоміч представила заходи, які впроваджує департамент щодо зменшення негативного впливу на водні ресурси області. Антоніна Павлівна відмітила, що всі існуючі каналізаційні очисні споруди області фізично зношені і не виконують своїх технологічних функцій, виникає нагальна потреба в їх модернізації, реконструкції або будівництві нових. На виконання «Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградській області на 2013-2015 рр.» з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища профінансовано поліпшення стану каналізаційних очисних споруд населених пунктів області (м. Кіровоград, м. Знам‘янка, м. Мала Виска та інші), на суму 1308, 10 тис. грн. В рамках реалізації Комплексної програми на 2015 рік передбачені заходи з охорони водних ресурсів з метою покращення якості поверхневих вод внаслідок реконструкції (ремонту, модернізації) існуючих.

Технічний директор ОКПВ «Дніпро – Кіровоград» Микола Олександрович Романюк в своєму виступі також відмітив поганий стан систем водопостачання та споруд очистки стічних вод Кіровоградської області і представив заходи, які впроваджує підприємство для їх модернізації.

Наша область взяла участь у "Проекті розвитку міської інфраструктури - 2". Проект буде реалізовуватися в 10 містах України – це Київ, Харків, Кіровоград, Житомир, Краматорськ, Коломия, Тернопіль, Івано-Франківськ, Черкаси та Донецьк до кінця 2020 року. Фінансування проекту передбачає позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світовий банк) і Фонду чистих технологій у сумі 350 млн дол. за ставкою всього 0,75% річних.

Керівництво ОКПВ «Дніпро – Кіровоград» планує за ці кошти провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд, обладнання водопровідних насосних станцій в Кіровоградській області та запровадження сучасних технології для розвитку водного господарства.

Для здійснення заходів використання водних ресурсів необхідна їх інвентаризація і систематизація – водний кадастр, зазначив доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та геоекології державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Анатолій Іванович Кривульченко. В Україні, на жаль, поки що не створено цього документу. Професор Кривульченко представив аудиторії свою монографію “Водні об'єкти Кіровоградської області”. В книзі вперше для території України на прикладі Кіровоградської області представлене цілісне просторове бачення водних об'єктів. Сформоване воно у вигляді інформаційно-пошукової системи. Зараз Анатолій Іванович та працівники кафедри географії КДПУ ім. В. Винниченка працюють над створенням словника, атласу і класифікатора штучних водних об‘єктів Кіровоградського та Знам‘янського районів Кіровоградської області. Роботу в цьому напрямку представила учасникам круглого столу співробітник університету Рагозіна Тетяна В‘ячеславівна. Вона відмітила, що результати цієї роботи є основою для удосконалення та стандартизації наявної картографічної бази, створення повноцінного регіонального водного кадастру. Можуть слугувати базою для ґрунтовного пізнавально-освітнього процесу, а також водогосподарської й водоохоронної регіональної діяльності.

Значну увагу учасники круглого столу приділили проблемі забезпечення населення Кіровоградщини якісною питною водою. Це питання мало дуже жваве обговорення фахівцями, науковцями та представниками громади.

Ігор Романович Бойчук, заступник начальника Головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, заступник головного санітарного лікаря Кіровоградської області відмітив в своєму виступі, що за висновками Всесвітньої організації охорони здоров’я більше 80% відомих сьогодні хвороб пов’язано з незадовільною якістю питної води.

Питна вода – це вода, яка придатна для внутрішнього вживання людиною і відповідає встановленим нормам якості. У разі невідповідності води стандартам здійснюється її очищення і знезараження. Через пориви каналізаційних труб, які прокладені під землею поряд з водогінними трубами, небезпечні бактерії та віруси потрапляють до питної води. Слід також сказати, що методи очистки водопровідної води, що застосовуються сьогодні в Україні, не розраховані на звільнення від вірусів. Питна вода стає активним чинником шкідливого впливу на здоров’я, причиною виникнення багатьох небезпечних інфекційних захворювань, зокрема вірусного гепатиту А.

Державна санітарно-епідеміологічна служба області постійно здійснює моніторинг стану питного водозабезпечення населення відповідно до вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» за показниками біологічного, хімічного та радіаційного забруднення.

На кінець 2014 року власниками 168 водогонів було організовано виробничий лабораторний контроль води, яка подається населенню, що становить 65,4% охоплення.

Із джерел нецентралізованого водопостачання (колодязі громадського користування, каптажі, артезіанські колодязі та свердловини) відбиралися проби на лабораторні дослідження. Всього по області в 2014 р. паспортизоване 66 % громадських колодязів, свердловин та відповідно вода з них була досліджена в лабораторіях.

Випробувальна лабораторія ДП «Кіровоградстандартметрологія» проводить дослідження води за такими показниками: органолептичними (запах, забарвленість, смак), фізико-хімічними, мікробіологічними та на радіонукліди повідомила Вікторія Іванівна Жикул, начальник випробувальної лабораторії підприємства. Бактеріологічне забруднення, яке перевищує норми, частіше фіксується у Тернопільській (7,4 %), Закарпатській (7,3 %), Харківській (7,2 %), Миколаївській (6,9 %) та Кіровоградській (5,6 %).

Шестакова Людмила Володимирівна, керівник Кіровоградського осередку Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86», голова ради ДЕГО «Флора» в своїй презентації повідомила, що в області прийнято 9 програм, які безпосередньо стосуються або пов'язані з питанням забезпечення рівного права на воду і санітарію в нашому регіоні, але вони не скоординовані між собою і не фінансуються. Також недостатньо поінформованість населення відносно його права на воду. Сільські райони області практично не мають доступу до безпечного водопостачанню та послугам каналізації. Майже 70 % інфраструктури водопостачання регіону потребує ремонту та відновлення, все це має вплив на зниження якості питної води.

Підсумовуючи роботу круглого столу, учасники зазначили, що проведення таких заходів має важливе значення для громади. Підвищується інформованість населення щодо проблем водопостачання в регіоні, держаної політики охорони водних ресурсів у Кіровоградській області, їх раціонального використання, а також роботу спеціалізованих підприємств.Програма круглого столу:
«Вода і сталий розвиток»
(до Всесвітнього Дня Води)


Дата проведення: 23 березня 2015 року.

Місце проведення: Орхуський центр екологічної інформації обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського,
м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 24
Час проведення: 14.00 - 16.00
Регламент виступів : до 15 хв.

Привітання учасників круглого столу:
ОСОКІНА АЛІНА ПЕТРІВНА, керівник Орхуського центра екологічної інформації, завідуюча відділом документів із економічних, технічних та природничих наук.

1. Основні напрямки управління водними ресурсами.
Гайдук Катерина Іванівна, заступник начальника Кіровоградського обласного управління водних ресурсів.
2. Проведення в області заходів щодо зменшення негативного впливу на водні ресурси.
Хоміч Антоніна Павлівна, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА.3. Актуальні проблеми інвентаризації, систематизації та картографування водних об ’єктів Кіровоградської області.
Кривульченко Анатолій Іванович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.Співдоповідач:
4. «Змістова база словника штучних водних об‘єктів та принципові засади розробки Атласу і класифікатору штучних водних об‘єктів Кіровоградського та Знам‘янського районів Кіровоградської області».
Рагозіна Тетяна В‘ячеславівна, співробітник університету.5. Раціональне використання водних ресурсів, зниження втрат води.
Тарасенко Ірина Миколаївна, начальник відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод Кіровоградського обласного управління водних ресурсів.6. Реконструкція та модернізація систем водопостачання та споруд очистки стічних вод ОКПВ “Дніпро-Кіровоград”.
Романюк Микола Олександрович, технічний директор ОКПВ “Дніпро-Кіровоград”.

7. Якість питної води.
Жикул Вікторія Іванівна, начальник випробувальної лабораторії Д П “Кіровоградстандартметрологія”.8. Якісна питна вода — основа здоров’я людини.
Бойчук Ігор Романович, заступник начальника головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області, заступник головного державного санітарного лікаря Кіровоградської області.9. Якісна питна вода — запорука сталого розвитку громади.
Шестакова Людмила Володимирівна, керівник Кіровоградського осередку Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86», голова ради ДЕГО «Флора» (громадська організація).ПРИСУТНІ:

1. Довжук Ольга Василівна, директор департаменту житлово-комунального господарства Кіровоградської облдержадміністрації
2. Гладченко Олександр Анатолійович, завідуючий сектору інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції.
3. Гниломедова Юлія Павлівна, головний спеціаліст відділу екологічного контролю водних ресурсів та атмосферного повітря Державної екологічної інспекції.
4. Демчук Лариса Вадимівна, завідувач сектору доступу до публічної інформації та зв’язків з громадскістю головного управління Держсанепідслужби у Кіровоградській області.

[ HOME ]

«Вода і сталий розвиток»
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2015 Webmaster: webmaster@library.kr.ua