[HOME]
ОУНБ Кіровоград
DC.Metadata       
Головна |Наша діяльність | Фонд центру | Екокалендар | Фотогалерея| Корисні ресурси| Плани роботи 
[ HOME ]
Фон ЗВІТ Науково-практичної конференції
LOGO
Фон

ЗВІТ Науково-практичної конференції «Екологічна освіта: головні вимоги часу»15 грудня 2010 р. відбулася науково-практична конференція «Екологічна освіта: головні вимоги часу». Ініціатором якої стали Орхуський інформаційний центр, який працює на базі відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д.І.Чижевського та Центр методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради.

Критична ситуація, в якій опинилося людство в новому тисячолітті, переконливо свідчить про те, що ми дійшли до тієї межі, за якою бездонна прірва. Цілком зрозуміло і те, що саме стало головною причиною цього лиха – вкрай низька екологічна культура населення, відсутність суспільних норм екологічної моралі, падіння рівня загальної культури людини. І якими б ефективними не були нові досягнення сучасності – очисні, ресурсозберігаючі, відтворюючі та інші технології – все одно головне ядро кризи полягає у вирішенні моральних стосунків людини і довкілля.

Одним із шляхів виходу із цього складного становища є переорієнтація людства на еколого-гуманістичні цінності. В рамках вирішення цієї проблеми пріоритетна роль відведена освіті як найбільш широкій та всеохоплюючій ланці суспільства. Саме вона має сьогодні сприяти формуванню екологічної свідомості та екологічної культури підростаючого покоління.

В умовах розбудови національної системи освіти та демократизації освітянської діяльності здійснюється координація зусиль наукових, культурних установ, громадських організацій та сім’ї на подальше становлення та розвиток еколого-натуралістичної освіти в Україні. Особливу роль у цьому мають відіграти бібліотеки, які посідають провідне місце в інформаційному забезпеченні суспільства. Саме тому еколого-просвітницька діяльність є одним з приорітетних напрямків роботи нашої бібліотеки. Головним завданням діяльності бібліотеки по формуванню екологічної культури читачів є забезпечення систематичної і оперативної інформації про екологічні проблеми, які існують в Україні, задоволення і формування інформаційних потреб та інтересів громадськості з екологічних питань, сприяння соціалізації населення, усвідомленню ним громадянської позиції щодо охорони навколишнього природного середовища, розвитку соціальної активності.

Тому мета конференції привернення уваги громадськості до сучасного стану і перспектив формування екологічної культури як складової системи національного і громадського виховання усіх верств населення. Обговорення питань розвитку системи екологічної освіти для гармонійного еколого-збалансованого розвитку відповідно до вимог часу.

Екологічна освіта і наука мають бути одним із головних чинників переходу суспільства до сталого розвитку. Розбудова системи безперервної екологічної освіти - головний чинник екологічної політики української держави. Одним з найважливіших завдань сучасної середньої і вищої школи є підвищення екологічної грамотності підростаючого покоління. Важливий аспект психологічної підготовки нашої молоді у сфері екологічної освіти - виховання почуття відповідальності, розуміння необхідності піклування про природу, готовність жити у злагоді з природою й у відповідності до її законів. Це забезпечить формування цілісного екологічного знання і мислення, необхідних для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на рівні підприємств, галузей, регіону загалом.

Саме про це йшла мова на конференції, в якій взяли участь науковці, спеціалісти-екологи та викладачі шкіл.

З вітальним словом до учасників конференції звернулась завідуюча відділом документів з питань економіки, виробництва та природничих наук, керівник Орхуського інформаційного центру Осокіна Аліна Петрівна.

Виступи науковців піднімали проблемні питання викладання теорії і практики екологічних дисциплін в загальноосвітній та вищій школі, знайомили з науковою роботою, яку веде професорсько-викладацький склад Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка та Кіровоградського національного технічного університету. Зокрема О.В. Гулай, кандидат біологічних наук, завідувач кафедри біології КДПУ ім. В. Винниченка, наголошував на необхідності створення музею тварин на базі кафедри біології для збереження і вивчення флорофонду і генофонду тварин степової зони України. Створення таких закладів є одним з нагальних питань охорони природи в Україні.

Тему безперервної екологічної освіти населення підняла у своєму виступі Т.М. Тунік, доцент кафедри менеджменту і бізнесу КНУКіМ. Прищеплення любові до рідної землі, пропаганду здорового спосібу життя, виховання екологічної свідомості у людини потрібно починати вже з перших кроків її життя. Доктор біологічних наук, професор кафедри загального землеробства КНТУ Ф.П. Топольний ознайомив присутніх з рекреаційним потенціалом Кіровоградщини та можливовостями використання ландшафтів нашої області в галузі туризму та рекреації. На думку професора Ф.П. Топольного наша Кіровоградщина володіє унікальними кліматологічними ресурсами і це дає їй перевагу і шанс стати оздоровницею європейського масштабу. Цим ресурсом є наш унікальний степовий клімат, що сприяє оздоровленню людей із захворюваннями органів дихання і серцево-судинної системи.

“Ми беремо нашу землю в борг у наших дітей". Ось такими словами Антуана де Сент-Екзюпері розпочала свою доповідь доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища КНТУ О.В. Медведєва. І це не випадково, оскільки її доповідь торкалась проблем впровадження концепції екологічної освіти в Україні . Вона зазначила, що рівень екологічної свідомості населення буде низьким доти , доки у людини не буде виховано певний екологічний світогляд.

Досвід формування екологічного мислення у підростаючого покоління, формування гармонійних відносин дитини з природою в умовах сучасного навчального закладу розкрили: Журавльова О. В, головний спеціаліст відділу забезпечення нормативності та якості освіти гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради та Шаповалова Т.А., методист позашкільної та позакласної роботи центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради. Вони вважають найважливішим завданням шкільної екологічної освіти - виховання у молоді інформованості та когнітивних способів аналізу взаємовідносин людини і природи, емоційно позитивного ставлення до її охорони та мотиваційних засад активного впливу на навколишнє середовище. Досягти успіхів у формуванні екологічної свідомості можна лише тоді, коли підростаюче покоління оволодіє стратегіями і технологіями взаємодії з природою.

Практичний досвід роботи розкрили в своїх виступах Чабан Н.В., директор Підліснянської СЗОШ, вчителі загальноосвітніх шкіл міста. Пріоритетним напрямом шкільної еколого-просвітницьколї діяльності є вдосконалення навчально-виховного процесу через розвиток індивідуальних джерел навчання, впровадження в процес навчання і виховання інноваційних технологій та нестандартних форм, створення умов для самореалізації особистості, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я. Одною з найсучасніших інновацій шкільної освіти є метод проектів. Свій досвід розробки екологічного проекту “Ліс- легені нашої планети” предствавила педагог-організатор НВО ЗНЗ № 16. Роботу учнівських лісництв Кіровоградщини висвітлив О.П. Синявський, заслужений лісник України, директор Олександрійського лісового господарства. Він зазначив, що члени учнівських лісництв неодноразово здобували перемоги не тільки на Всеукаїнських конкурсах серед учнівських лісництв, а навіть мають перемоги в міжнародних змаганнях.

В науково-практичній конференції також брали участь керівники екологічних гуртків, представники громадських організацій. Діяльність Кіровоградської обласної дитячої громадської екологічної організації «Біосвіт» НВК школи-ліцея № 25 представила її президент Ольга Тикул. Члени цієї організації брали участь в багатьох екологічних благодійних проектах, таких як: Всеукраїнський екологічний конкурс “Будівлі та енергозбереження”, Всеукраїнський конкурс благодійних проектів “Добро починається з тебе”, “Ковток повітря”, Міжнародний конкурс екологічних проектів “Всі проти змін клімату”, Фотоконкурс “Екологічні проблеми міста в полі зору молоді”. Також про формування екологічного світогляду учнів через природоохоронні акції, конкурси та засоби екологічної просвіти присутнім розповіла Кротенко О.М., методист обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді є школою екологічного виховання для багатьох природолюбів Кіровоградщини. Одним із головних завдань Центру є координація діяльності закладів освіти області з питань екологічного виховання учнівської молоді. Наполеглива, копітка праця – головна умова успішної участі юннатів у Всеукраїнських та обласних природоохоронних акціях, конкурсах, операціях «Зелений паросток майбутнього», «Парки – легені міст і сіл», «До чистих джерел», «Птах року». В 2010 році цими природоохоронними заходами було охоплено близько 12000 школярів області. Виховна еколого-просвітницька робота носить різнобічний характер. Це лекції, бесіди, екотеатри, клуби, екологічні агітбригади.

Про досягнення громадських організацій в поширені екологічних знань розповіла Лісова Т.С., голова Наукової Ради Кіровоградського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги . Вона ознайомила присутніх з діяльністю Всеукраїнської екологічної ліги у сфері екологічної освіти та виховання та діяльністю Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта». «Екологічна варта» сьогодні – це система громадського екологічного виховання, система самоврядування та виховання екологічно свідомого лідера. Екологічне виховання у громадській організації здійснюється таким чином, щоб надати можливість кожній дитині взяти участь у цікавих, обов’язково практичних, природоохоронних заходах. Такі заходи допомагають не тільки підвищити рівень обізнаності в сфері екології, не тільки сформувати власний екологічний світогляд, а й стати лідерами в колективі. На територій нашої області, на жаль, ще не створений обласний осередок Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта», але зважаючи на ту колосальну діяльність, яка ведеться і ті результати, які були принесені, в найближчому часі вона буде створена.

Між присутніми відбувся плідний обмін думками про проблеми і перспективи в сфері екологічної освіти, кінцева мета якої — формування у людини екокультури, природоохоронної соціологічно-психологічної і світоглядної установки, побудження її до активної участі в екологічному відродженні нашої держави, в діях, сприяючих органічному включенню країни в перехід до формування ноосферного світогляду населення.

Учасники конференції познайомилися з виставкою «Природоохоронна діяльність: Україна і Світ», яку підготували працівники відділу документів з питань економіки, виробництва та природничих наук спеціально до заходу. Література, представлена на виставці, їх зацікавила і вони вважають її корисною всім, хто цілеспрямовано займається і буде займатись проблемами охорони навколишнього середовища.

Осокіна А.П.,
зав. відділом документів з питань екноміки,
виробництва та природничих наук
Григор‘єва М.М.,
бібліотекар 1 категорії

Фото можна переглянути тут


Список виступів:

1. Рекреаційний потенціал Кіровоградщини
Топольний Федір Пилипович – доктор біологічних наук, професор кафедри загального землеробства КНТУ

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 57 KB)

Ілюстрації (Завантажити в форматі: PDF, 5,09 MB)

2. Розвиток духовності та послідовне формування екологічної культури вихованців екологічного гуртка «Джерело» (з досвіду роботи)
Гапіченко Наталія Юріївна, завідуюча ДЮЦ «Явір» НВО ЗНЗ №15

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 70 KB)

Презентація

3. Екологічні благодійні проекти Кіровоградської обласної дитячої громадської екологічної організації «Біосвіт» НВК школи-ліцея № 25.
Тикул Ольга, президент Кіровоградської обласної дитячої громадської екологічної організації «Біосвіт»

Презентація (Завантажити в форматі: PPT, 150 MB)

4. Діяльність державного управління охорони навколишнього природного середовища в Кіровоградської області у сфері екологічної освіти
Роменська О.М. - головний спеціаліст відділу державного моніторингу, екофондів, інформаційно-аналітичного та тендерного забезпечення, зв‘язків з громадськістю державного управління ОНПС в Кіровоградській області.

Текст доповіді (Завантажити в форматі: PDF, 47 KB)

5. Важливість формування екологічної культури дитини, її гармонійних відносин з природою в умовах сучасного навчального закладу.
Шаповалова Тетяна Анатоліївна, методист позашкільної та позакласної роботи центру методичної та соціально-психологічної служби гуманітарного департаменту Кіровоградської міської ради

Презентація

6. Захист екологічного проекту «Ліс — легені нашої планети»
Макаренко Олена, педагог-організатор НВО ЗНЗ №16

Презентація

7. Діяльність Всеукраїнської екологічної ліги у сфері екологічної освіти та виховання. Діяльність Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта».
Лісова Тетяна Сергіївна, голова Наукової Ради Кіровоградського обласного осередку Всеукраїнської екологічної ліги

Презентація

8. Формування екологічного світогляду учнів через природоохоронні акції, конкурси та засоби екологічної просвіти
Кротенко Олена Михайлівна, методист обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Презентація


[ HOME ]

ЗВІТ Науково-практичної конференції
Фон Фон © ОУНБ Кiровоград 2011 Webmaster: webmaster@library.kr.ua